Laat patiënten meedenken over gebruik van zorg

Patiënten, cliënten, naasten, familie, en ouderen(-organisaties) moeten blijvend betrokken worden bij programma’s en trajecten rondom het verzekerd pakket in de zorg. Alleen als dat gebeurt is kwaliteit van zorg, en niet mogelijke bezuinigingen, het hoofddoel van de inzet op gepast gebruik van zorg.

Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland met Mind, Ieder(in) en KBO-PCOB aan de Tweede Kamer. Die spreekt later deze week over het verzekerd pakket in de basisverzekering voor de zorg.

Uit de brief: We moeten ervoor waken dat behandelingen te snel afgeschreven worden, terwijl er veel patiënten baat bij kunnen hebben. Dit geldt vooral voor kleine of juist heterogene patiëntengroepen waar de gebruikte beoordelingstechniek voor het wegen van bewijs geen recht doet aan de groep om wie het gaat.

De briefschrijvers stellen dat gepast gebruik van zorg volop in de aandacht staat. Maar dat daarbij wat hen betreft voorop moet staan dat iedereen de zorg krijgt die het beste bij hem past. Vanuit patiëntgerichtheid en veiligheid is het belangrijk dat die zorg op een zinnige en gepaste wijze wordt geleverd. Zorgevaluatie is meer dan het wel of niet schrappen van zorg en de kosteneffectiviteit van zorg. Het blijft belangrijk dat patiënt en arts samen kunnen beslissen over de best passende behandeling en dat er ruimte blijft voor maatwerk, aldus de brief.

Daarbij moet passende zorg gepaard gaan met passende eigen betalingen. We pleiten voor dekkende vergoedingen voor zorg en hulpmiddelen en een eenvoudiger en samenhangender systeem van eigen betalingen. Vooral voor mensen die gelijktijdig zorg, ondersteuning, genees- en hulpmiddelen uit verschillende wetten en voorzieningen nodig hebben. Zodat stapeling van kosten voorkomen wordt. En dat voor mensen op tijd duidelijk is voor welke zorg en medicijnen ze moeten bij betalen.

We gaan er bovendien vanuit dat alles op alles gezet wordt om de bevriezing van het eigen risico voor 2022 veilig te stellen. De vertraagde Kabinetsformatie mag niet leiden tot een toenemende stapeling van eigen betalingen in de zorg.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!