Meer aandacht nodig voor noden verpleeghuizen

Reactie op Onderzoeksraad voor Veiligheid

Patiëntenfederatie Nederland herkent de conclusies uit het rapport en constateert – net als eerder - dat er inderdaad veel mis is gegaan in de verpleeghuizen. Het beeld is dat er vanaf dag een veel aandacht is geweest voor de situatie in de ziekenhuizen, maar dat de bewoners en verzorgden in de verpleeghuizen over het hoofd zijn gezien. Dat moet voortaan anders constateren wij met de OVV. “Alles ging naar de ziekenhuizen, mondkapjes en andere verpleegmiddelen. Voor de verpleeghuizen bleef niets over. Dat heeft voor bewoners, familie en personeel tot ingrijpende en onwenselijke situaties geleid. En nog steeds zien we dat de meeste aandacht in de zorg vooral is gericht op de ziekenhuiszorg, terwijl de verpleeghuizen, de zorg thuis en de eerstelijnszorg minstens zoveel mensen van zorg voorzien. Dat moet voortaan anders en beter worden georganiseerd.”

De Patiëntenfederatie constateert dat het – misschien onnodige - leed niet ongedaan kan worden gemaakt, maar dat het nu hoog tijd is om samen te kijken hoe de verpleeghuiszorg de middelen krijgt die nodig zijn, voor nu en om een eventueel nieuwe crisis het hoofd te kunnen bieden.

Rapport OVV: Aanpak coronacrisis – Deel 1: tot september 2020


Het kabinet had tijdens het begin van de crisis vooral oog voor de situatie in ziekenhuizen en te weinig aandacht voor de situatie van bewoners en personeel in verpleeghuizen. Er waren te weinig beschermingsmiddelen en dat heeft geleid tot ingrijpende en schrijnende maatregelen, zoals complete isolatie van afdelingen.

Voorzitter Dijsselbloem noemt het meest schrijnend dat een hele afdeling op slot gaat als twee mensen positief testen.

Hij constateert dat de zorg in Nederland sterk regionaal is ingevuld, maar er niemand de bevoegdheid heeft in te grijpen als een crisis over de regiogrenzen heen gaat.

“Bewoners en werkenden in de verpleeghuizen hebben in het begin te weinig aandacht gekregen vanuit het kabinet. Dat had – ook door samenstelling van het OMT – vooral oog voor de situatie in de ziekenhuizen en heeft verpleeghuizen, onderwijs en andere sectoren over het hoofd gezien. Als gevolg daarvan zijn er in verpleeghuizen buitengewoon schrijnende keuzes gemaakt”.

Er is volgens de OVV “veel ruimte voor verbetering in de toekomst”.

Meer informatie op de site van de OVV >>

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!