Minister wil impuls geven aan Persoonlijke Gezondheidsomgeving

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil extra stappen maken om ervoor te zorgen dat er in 2025 goed gevulde en goed werkende PGO’s zijn voor iedereen. Dat schrijft hij in een brief die hij op 11 mei aan de Tweede Kamer heeft gestuurd: “Ik ben voornemens dat te doen door meer regie te nemen, zorgverleners intensief te betrekken en te faciliteren en PGO’s een kwaliteitsimpuls te geven."

vrouw achter tafel met laptop en hond naast zich

Meer regie over eigen gezondheidsgegevens

De Patiëntenfederatie is blij dat de minister deze extra stappen wil zetten. Met een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) krijgen mensen namelijk meer regie over hun eigen gezondheidsgegevens en kunnen zij daar gemakkelijk over beschikken en beslissen. De Patiëntenfederatie werkt er samen met veel  partners al jaren hard aan om PGO’s voor patiënten op een goede manier te laten functioneren. In de praktijk bestaat een PGO uit een app of website. Hier komen patiëntgegevens samen uit de systemen van zorgverleners zoals huisarts, ziekenhuis en verloskundige, maar ook kunnen eigen gegevens worden toegevoegd door patiënten. Het doel is dat de patiënt op één plek een overzicht heeft van al zijn medische gegevens. Wie meerdere aandoeningen heeft of contact heeft met verschillende zorgverleners, kan met een PGO één overzicht krijgen van alle medische informatie. Daarbij bepaal je zelf wat je met die informatie doet.

In ontwikkeling

Inmiddels zijn 96% van de huisartsenpraktijken, 95% van de ziekenhuizen en 78% van de medisch specialistische zorginstellingen in de gelegenheid om hun informatie in PGO’s te zetten. Het gebruik van PGO’s komt geleidelijk op gang met inmiddels 105.000 nieuwe gebruikers in maart van dit jaar. PGO’s maken gebruik van het MedMij-afsprakenstelsel, wat een betrouwbare en veilige gegevensuitwisseling waarborgt. De verwachting is dat er in 2025 1 à 2 miljoen PGO gebruikers zullen zijn. Dat zijn er nu 200.000. Naast het sturen op de beschikbaarheid van gegevens, ziet de minister ook een belangrijke rol voor de zorgverleners. Zij moeten bijdragen aan het gebruik van PGO’s en de meerwaarde ervan in het zorgproces stimuleren. Ook denkt de minister aan zaken als een helpdesk.

Meer positieve ontwikkelingen

Naast de brief van de minister zijn er nog meer positieve ontwikkelingen over PGO's te melden. Zo is op 18 april de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) aangenomen. Het doel van de Wegiz is dat ICT-systemen straks met elkaar kunnen communiceren, zodat zorgverleners eenvoudig gegevens met elkaar kunnen delen. PGO’s zijn opgenomen in de Wegiz en de wet stelt onder andere dat zorgaanbieders op termijn verplicht kunnen worden om gegevens voor hun patiënten te ontsluiten naar een PGO via Medmij. Er zijn nog veel uitdagingen voor de ontwikkeling en ingebruikname van PGO’s. Om sneller te komen tot goed gevulde en werkende PGO’s wil de minister inzetten op meer publieke regie en een ander financieringsmodel. De uitdagingen die minister Kuipers schetst zijn herkenbaar voor het programma PGO on Air waar de Patiëntenfederatie aan meewerkt.

Krijg met een PGO meer grip op je gezondheid Externe link:pgo.nl

PGO’s zijn nieuw en nog in ontwikkeling. Ontdek wat er al kan op PGO.nl.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!