Direct naar:

Mondzorg moet patiënten actief benaderen voor zorg

Nu de corona even lijkt af te nemen begint de zorg weer goed op gang te komen. De ziekenhuiszorg is volgens de NZa al bijna helemaal op het oude niveau en ook de mondzorg is weer snel begonnen. Maar desondanks blijkt uit onderzoek uit mei van de Patiëntenfederatie dat sommige patiënten nog huiverig zijn om weer naar tandarts, mondhygiënist of technicus te gaan. Daarom roept de Patiëntenfederatie werkenden in de mondzorg op patiënten actief te benaderen voor zorg als ze denken dat ze zorg mijden. 

Patiëntenfederatie Nederland vindt dat zorgverleners hun patiënten dan nadrukkelijker moeten uitnodigen naar de praktijk. De federatie constateert dat een groep chronisch zieken nog steeds zeer terughoudend is, bijvoorbeeld omdat zij bang zijn voor hun veiligheid als ze mondzorg krijgen.

De situatie voor mondzorg tijdens corona (n=8.061) tegenover de situatie in mei (n=3.295)

Vier op de tien mensen hadden in mei nog geen nieuwe afspraak voor mondzorg

Uit het onderzoek in mei onder ruim achtduizend mensen uit het panel patiënten van de federatie blijkt dat een op de drie deelnemers tijdens corona een afspraak had die niet kon doorgaan omdat de zorgverlener niet beschikbaar was. Nog eens bijna een op de tien wilde een afspraak zelf niet laten doorgaan.
Sindsdien heeft bij een kwart van de mensen de afspraak plaatsgehad. Nog eens een derde van de deelnemers heeft een nieuwe afspraak ingepland. Maar vier op de tien zeiden in mei dat ze nog geen nieuwe afspraak hadden. De helft van hen omdat ze zelf geen afspraak wilden maken.

Ouderen lijken voor mondzorg uit beeld te raken

De Patiëntenfederatie vraagt daarom aan mondzorgers mensen actief te benaderen als zij vermoeden dat ze zorg mijden. Dat zorgmijden kan zijn omdat de overheid aanvankelijk opriep om terughoudend te zijn met bezoek aan zorgverleners, maar het kan ook komen omdat mensen belemmeringen voelen als ze mondzorg nodig hebben. Patiëntenfederatie Nederland vindt dit zorgwekkend, zeker omdat al eerder bleek dat de groep mensen tussen 65 en 75 jaar langzaam uit beeld lijkt te verdwijnen in de mondzorg. Actief benaderen kan dan helpen de mondzorg ook voor deze patiënten weer op gang te krijgen.

Actief benaderen wil niet zeggen dat iedereen direct weer naar de praktijk moet, het kan ook betekenen dat mensen vaker beeldbellen met tandarts of mondhygiënist. In zo’n gesprek kan dan alsnog worden beoordeeld of een bezoek aan de spreekkamer nodig is of dat de patiënt nog even kan wachten.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!