Monitoring van eigen betalingen door kabinet kan beter

Tot 9 februari kan de Tweede Kamer schriftelijke vragen inbrengen over de aankondiging over de monitoring van eigen betalingen van het Kabinet. Patiëntenfederatie Nederland pleit al langer voor een duurzame aanpak om de stapeling van zorgkosten en meerkosten te verminderen en regelingen te versimpelen. Een groeiende groep mensen heeft te maken met ongewenste stapeling van zorg- en meerkosten door hun beperking of chronische aandoening. Ze mijden noodzakelijke zorg, krijgen meer pijn en/of ernstigere klachten en kunnen minder deelnemen aan de samenleving.

We zijn blij dat het Kabinet aandacht voor dit probleem heeft en een monitoring heeft aangekondigd. Wel denken wij dat deze monitoring nog beter kan dan de huidige opzet. In onze brief geven we de Tweede Kamer daarom een aantal vragen mee als input voor het Schriftelijk Overleg.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!