Pak nu door met leefstijl in de zorg

De tijd is rijp om serieus werk te maken van leefstijl als onderdeel van behandeling in de zorg. Patiënten zijn er klaar voor en willen aan de slag met leefstijl als onderdeel van en voor een gezond leven. Het is nu aan de politiek om leefstijl echt op de agenda van de zorg te zetten. Dat is de strekking van een brief van Patiëntenfederatie Nederland aan de Tweede Kamer. Die spreekt volgende week over leefstijl als onderdeel van zorg.

De Patiëntenfederatie wijst de Kamer erop dat uit onderzoek blijkt dat patiënten met leefstijl aan de slag willen. Ze staan er positief tegenover, maar verwachten wel dat zorgverleners zoals de huisarts, leefstijl op de behandelagenda zetten.

Uit de brief: “Toepassing van leefstijl in de zorg kan de gezondheid en het welbevinden van mensen verbeteren. Daarvoor is het noodzakelijk dat we leefstijl als een serieuze behandeloptie zien. Eén in plaats van of indien nodig in combinatie met zorg en behandelopties, zoals we die al langer kennen, zoals diagnostiek, farmacotherapie, ingrepen etcetera.

Onderzoek Preventie in de zorg

“Uit het onderzoek Preventie in de zorg van Patiëntenfederatie Nederland blijkt dat patiënten positief oordelen over de invloed van een gezonde leefstijl en er voor open staan. De rapportage laat zien dat ‘patiënten er klaar voor zijn’, wat een mooie en belangrijke uitgangspositie is. Maar we zien ook dat er nog veel werk aan de winkel is. Het positief oordelen over leefstijl in de zorg is een goed begin, maar nog niet per definitie ook een goed resultaat. En wordt het gesprek over leefstijl tijdig gevoerd? En door wie? Uit de rapportage blijkt dat er nogal eens sprake is van eerst verergering van de klachten voordat de optie van een leefstijlprogramma besproken en ingezet wordt.”

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!