Patiënten moeten weten waar ziekenhuizen goed en minder goed in zijn

Patiënten moeten veel meer inzicht krijgen in de kwaliteit van zorg van ziekenhuizen. Dat stelt Patiëntenfederatie Nederland in aanloop naar het Tweede Kamerdebat komende woensdag over ziekenhuiszorg. “Ziekenhuizen weten precies van zichzelf waar zij goed en minder goed in zijn. Voor patiënten – om wie de zorg nota bene draait – is die informatie nauwelijks beschikbaar,” aldus Arthur Schellekens, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland.

Informatie is er maar niet voor patiënten

Dat moet veranderen. Veel Nederlanders gaan er namelijk onterecht van uit dat alle ziekenhuizen in Nederland ongeveer dezelfde kwaliteit zorg leveren. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat in ziekenhuis A de overlevingskans bij een bepaalde vorm van kanker hoger is dan in ziekenhuis B, maar dat in ziekenhuis B het percentage complicaties bij ingewikkelde hartoperaties een stuk lager ligt dan in ziekenhuis A.
“Het goede nieuws is dat deze informatie er is. Het slechte nieuws is dat deze informatie nu vaak beperkt blijft tot een select groepje mensen in de ziekenhuizen. Wij vinden dat dit transparanter moet. Enerzijds zodat zorgaanbieders extra geprikkeld worden om (van elkaar) te leren en te verbeteren. Anderzijds zodat patiënten beter inzicht hebben in de kwaliteit van de zorg en op basis daarvan keuzes kunnen maken voor zorg die bij hen past,” aldus Schellekens.

Minister moet meer de regie pakken

Patiëntenfederatie Nederland was daarom blij dat meer transparantie over kwaliteit van ziekenhuizen duidelijk is opgenomen in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Ondanks deze afspraken merken we in de praktijk nog veel terughoudendheid bij zorgaanbieders om hier stappen in te zetten. Het is daarom dat wij de minister vragen hier meer regie in te pakken: “De overheid moet hier het voortouw in nemen en zorgen dat deze informatie, voor aanbieders én patiënten, toegankelijk beschikbaar komt,” aldus Schellekens.

Naast een oproep tot meer transparantie over kwaliteitsinformatie, roept Patiëntenfederatie Nederland de politiek nogmaals op om de wachttijden in de zorg aan te pakken. Lees de gehele brief die Patiëntenfederatie Nederland aan de Tweede Kamer heeft gestuurd hieronder.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!