Patiëntenfederatie Nederland: snel actie nodig tegen medicijntekort

Teveel patiënten in Nederland worden te vaak geconfronteerd met de nare gevolgen van medicijntekorten en deze tekorten nemen alleen maar toe. Volgens de Patiëntenfederatie is er snel actie nodig om ergere gevolgen in de toekomst te voorkomen. Deze dringende boodschap heeft de  Patiëntenfederatie aan de Tweede Kamer overgebracht waar morgen over medicijntekorten gedebatteerd wordt. 

Hoe hard actie nodig is, blijkt wel uit de rapportage die deze week uitgebracht is door het meldpunt Geneesmiddelentekorten. Daaruit blijkt dat het aantal medicijntekorten in 2023 nog hoger was dan in 2022. Voor maar liefst zeven verschillende medicijnen geldt zelfs een kritisch tekort. Zo bleek afgelopen weken een groot tekort te zijn aan antibiotica voor ernstig zieke kinderen met infecties. En ook kregen Diabetes-, Parkinson- en hersenletselpatiënten recent weer te horen dat medicijnen die voor hen essentieel zijn, niet leverbaar. Dit schaadt hun gezondheid en maakt het leven met een aandoening zeer lastig tot soms zelfs onmogelijk.

Patiëntenfederatie Nederland pleit al jaren voor structurele oplossingen op nationaal en Europees niveau. Zo moet er veel meer productie van medicijnen op Europese bodem plaatsvinden. Ook moet er veel meer regie komen op de verdeling van medicijnen over Europa. Patiëntenfederatie Nederland hoopt dat er in het belang van patiënten snel stappen in de goede richting worden gezet en roept de Kamer op dit nauwlettend te volgen.

Lees hieronder de brief die wij aan de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!