Patiëntenfederatie: voldoende verpleeghuisplekken zijn en blijven noodzakelijk

Mensen met een kwetsbare gezondheid voor wie zorg thuis geen optie is, moeten in Nederland in de nabije en verre toekomst terecht blijven kunnen in het verpleeghuis. Die oproep doet Patiëntenfederatie Nederland in aanloop naar het debat aanstaande donderdag in de Tweede Kamer over de toekomst van de ouderenzorg. De Patiëntenfederatie staat achter de visie van het beleid om zoveel mogelijk zorg thuis en digitaal te doen, maar ziet ook dat dit voor een kwetsbare groep ouderen niet passend is.

Uit onderzoek van de Patiëntenfederatie blijkt namelijk dat voordat mensen zich aanmelden in een verpleeghuis, er al diverse manieren van zorg zijn geprobeerd in de thuissituatie. De keuze voor een verpleeghuis volgt vaak na een snelle achteruitgang van de gezondheid, waardoor opname in een verpleeghuis noodzakelijk wordt. Het aantal mensen in deze situatie zal de komende jaren toenemen. Het bevriezen van het aantal verpleeghuisplekken – zoals de minister ambieert – draagt volgens Patiëntenfederatie Nederland daarom niet bij aan meer passende zorg: “Voor mensen met een kwetsbare gezondheid voor wie zorg thuis geen passende oplossing is, moet zorg in een verpleeghuis mogelijk en toegankelijk blijven,” aldus Arthur Schellekens, de nieuwe directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland.

Zorgen om (verschil in) kwaliteit ouderenzorg

Daarnaast vraagt Patiëntenfederatie Nederland bij de Tweede Kamer aandacht voor (de verschillen in) de kwaliteit van zorg voor ouderen die in Nederland geleverd wordt. De verschillen zitten hem zowel tussen zorgaanbieders, maar ook tussen bijvoorbeeld verpleeghuiszorg en het VPT (Volledig Pakket Thuis), terwijl dit verschillende vormen van zorg zouden moeten zijn met een zelfde kwaliteit. Op deze manier lijkt sturing op VPT eerder een bezuiniging te zijn in plaats van een passende, vergelijkbare vorm van zorg voor verblijf in een verpleeghuis.

Daarnaast vraagt Patiëntenfederatie Nederland aandacht voor de druk op mantelzorgers: “Er wordt steeds meer van mantelzorgers gevraagd, maar nu is echter al 1 op de 10 mantelzorgers overbelast. Er moet voorkomen worden dat zij een te grote verantwoordelijkheid moeten dragen. Een strakkere en passende taak- en rolverdeling is daarvoor nodig,” aldus Schellekens.

Nieuw kompas moet kwaliteitsnormen bevatten

Tot slot pleit Patiëntenfederatie Nederland er nogmaals voor om in het nieuwe Kwaliteitskompas Ouderenzorg dat in ontwikkeling is, heldere kwaliteitseisen toe te voegen waarop zorgaanbieders getoetst en gemonitord kunnen worden. Tot dusver ontbraken deze concrete normen nog, waardoor Patiëntenfederatie Nederland eerder al aan het Zorginstituut liet weten dat het nieuwe kompas nog niet goed genoeg te vinden om bestaande kwaliteitskaders te vervangen.

Heldere kwaliteitseisen over wat we met elkaar verstaan onder passende zorg zijn volgens Patiëntenfederatie Nederland essentieel. De uitkomsten van zorg langs deze lat leggen, deze resultaten bekend maken én het gesprek hierover aangaan, brengt passende zorg dichterbij. Naast verantwoording van geboden zorg, kan dit ook deels gebruikt worden als keuze-informatie voor patiënten en hun naasten.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!