Patiëntenfederatie Nederland wil duidelijkheid: waar kunnen patiënten in de toekomst op rekenen?

Waar kunnen patiënten in Nederland straks op rekenen als het Integraal Zorgakkoord (IZA) is uitgevoerd? Hoe ziet de zorg in Nederland er dan voor hen uit? Patiënten verdienen antwoorden op dit soort vragen, schrijft Patiëntenfederatie Nederland aan de Tweede Kamer. Woensdag wordt daar gedebatteerd over de voortgang van het IZA: “4 op de 5 patiënten maakt zich zorgen over de toekomst van hun zorg, blijkt uit ons onderzoek. Die onzekerheid moeten we weg zien te nemen,” aldus Arthur Schellekens, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland. 

Aan goede plannen en ambities is in het IZA is namelijk geen gebrek. Maar hoe de zorg er straks precies uit ziet als al die plannen en ambities worden uitgevoerd, is op dit moment nog onduidelijk voor patiënten: “Wat Patiëntenfederatie Nederland betreft wordt de zorg voor patiënten niet minder, maar daarvoor moeten we het wel anders organiseren. Dat vraagt om veranderingen vanuit de overheid, verzekeraars, zorgaanbieders, en ook patiënten zelf hebben natuurlijk een rol om de zorg voor iedereen beschikbaar te houden.”

Volgens Schellekens gaat een concrete belofte aan patiënten helpen om die verandering naar meer passende zorg te maken: “Neem bijvoorbeeld de huisartsenzorg. Met welke klachten kun je straks nog fysiek bij de huisarts terecht? En wat moet en kun je straks allemaal digitaal of misschien wel zelf doen, zodat we met elkaar het fysieke spreekuur beschikbaar houden voor de mensen die het echt nodig hebben? Patiënten snappen het belang van wederkerigheid en willen mee veranderen, maar dan moeten ze wel weten hoe. Daar moeten antwoorden op komen vanuit de overheid, zorgaanbieders en andere betrokken partijen,” aldus Schellekens.

Concrete invulling Zorgbelofte

Om tot deze antwoorden te komen, heeft Patiëntenfederatie Nederland recent het idee van de Zorgbelofte geagendeerd: een duidelijke, realistische belofte aan Nederlanders waarin staat waar zij - als alle ambities uit het IZA zijn uitgewerkt en doorgevoerd - in de toekomst op kunnen rekenen. De Zorgbelofte moet antwoord geven op drie vragen: wat kan ik zelf doen, welke ondersteuning kan ik krijgen en waar kan ik terecht voor goede zorg. Dit initiatief werd met veel enthousiasme ontvangen door het ministerie en IZA-partijen, maar volgens Schellekens moet daar nu de volgende stap in worden gezet: “Wij willen benadrukken dat we met de Zorgbelofte niet een publiekscampagne of een vertaling van het IZA op B1-niveau beogen, maar concrete, inhoudelijke afspraken over wat we met het IZA willen realiseren. Patiënten hebben daar recht op. Wij zijn benieuwd hoe de minister hier samen met de IZA-partijen invulling aan gaat geven,” aldus Schellekens. 

Betrek patiënten beter bij IZA-plannen

Naast de oproep om concrete invulling te geven aan de Zorgbelofte, vraagt Patiëntenfederatie Nederland bij de Kamer ook aandacht voor de betrokkenheid van patiënten bij de uitwerking van IZA-plannen. De Patiëntenfederatie en haar leden vinden dat het patiëntperspectief op dit moment op enkele onderdelen nog onvoldoende betrokken en geborgd is, vooral in de regioplannen die gemaakt moeten worden: “Uitgangspunt van het IZA is dat de zorg moet veranderen: van zorg naar gezondheid en preventie, van ziekenhuis naar thuis, maar vooral van systeem centraal naar mensen centraal. Dit kan alleen met betrokkenheid van patiënten en hun vertegenwoordigers: geen zorgtransformatie zonder patiëntparticipatie. Wij roepen de minister op zich in te zetten om dit te verbeteren. Het perspectief en ervaringen van patiënten zijn simpelweg onmisbaar als we toe willen naar passende zorg in Nederland," aldus Schellekens.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!