Patiëntenfederatie pleit voor uitstel nieuw vergoedingssysteem geneesmiddelen

De plannen van de overheid voor een nieuwe manier om geneesmiddelen te vergoeden zijn zo ingewikkeld dat het beter is met de invoering ervan te wachten. Alleen uitstel van de invoering kan ervoor zorgen dat patiënten en hun organisaties genoeg tijd krijgen om mee te denken over het vergoedingssysteem (GVS). Dat stelt Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer.

Geef snel duidelijkheid over limieten en het effect op clusters

Minister Kuipers wil de maximale eigen bijdrage voor geneesmiddelen uit het GVS voor de komende twee jaar opnieuw op 250 euro zetten. Volgens de Patiëntenfederatie is er een grote kans dat veel patiënten in die twee jaar als gevolg van de verandering van het vergoedingssysteem geconfronteerd worden met gedwongen wisseling van medicijnen of hogere eigen bijdragen. Zeker patiënten die vanwege meerdere aandoeningen veel en verschillende medicijnen moeten gebruiken.

Kuipers wil voor elke soort medicijnen één cluster maken waarbij de prijs binnen de 250 euro eigen bijdrage blijft. De Patiëntenfederatie heeft twijfels of dat genoeg is. Pas als de herberekeningen van de kosten voor patiënten bekend zijn, zal duidelijk worden welke clusters onder druk komen te staan. Dan wordt duidelijk hoeveel middelen onder de limiet te typeren zijn als ‘vrijloper’ en waarbij er voor patiënten dus geen sprake is van een eigen bijdrage noch van een ‘gedwongen’ wissel. En ook welke middelen boven de limiet terechtkomen en dus zullen leiden tot bijbetalingen of wisselingen.

Realiseer passende clusters samen met patiëntenorganisaties en behandelaars

De minister wacht op de uitkomsten van twee jaar onderzoek voor hij besluit of en welke andere verzachtende maatregelen nodig en mogelijk zijn. Patiëntenfederatie Nederland pleit nu al voor een pas op de plaats en inzet op kwalitatief goede en passende clusters. Zodat problemen voorkomen worden en de modernisering van het GVS bovendien ook kwalitatieve opbrengsten kan hebben. En elke patiënt er op kan blijven vertrouwen dat hij het best passende medicijn krijgt, zoals besproken en overeengekomen met zijn behandelaar. Het is belangrijk om met patiëntenorganisaties en behandelaars eerst een zorgvuldige inhoudelijke toets te doen op de samenstelling van de clusters. En, zo schrijft de federatie, daarbij de ervaringen van patiënten met gebruik van medicijnen goed te betrekken en mee te wegen.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!