Patiëntenfederatie vraagt opnieuw aandacht voor stapeling van zorgkosten

De opeenstapeling van zorgkosten blijft een probleem, zeker voor mensen die zorg en ondersteuning, geneesmiddelen en hulpmiddelen nodig hebben die worden betaald uit verschillende wetten en voorzieningen. Er is in de afgelopen kabinetsperiode al wel het een en ander gedaan om de stapeling van zorgkosten te verminderen, maar nog niet voldoende. Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Die spreekt morgen over de begroting van het ministerie van VWS voor komend jaar.

Maak regelingen eenvoudiger

Uit de brief: “Hulpmiddelgebruikers hebben vaak nog kosten voor niet-verzekerde zorg. Deze kosten worden niet beperkt door wettelijke maatregelen. De totale kosten voor de hulpmiddelgebruikers liggen daardoor vaker hoger en de verschillen in kosten tussen hulpmiddelgebruikers zijn groter.” De Patiëntenfederatie pleit voor een duurzame aanpak om de stapeling van zorgkosten en meerkosten te verminderen. En dat niet alleen. “Naast de stapeling van kosten, zijn de regelingen ingewikkeld. Zet daarom ook in op substantiële vereenvoudiging van regelingen. Zoals het maximeren van alle eigen bijdragen voor hulpmiddelen en zelfzorgmiddelen op voorschrift van een arts op één vast bedrag per jaar. Vergelijkbaar met de eigen bijdrage voor medicijnen uit het GVS. Of door alle eigen bijdragen in de zorgverzekeringswet af te schaffen. De zorgkosten waarvoor de eigen bijdragen gelden, tellen immers al mee voor het eigen risico.”

Betrek mensen beter bij grote veranderingen in de zorg

De Patiëntenfederatie doet in haar brief ook de oproep om burgers en patiënten beter te betrekken bij grotere veranderingen in het zorglandschap. Zorg dat net als bij infrastructurele wijzigingen het tijdig betrekken van kennis, ervaring en deskundigheid van patiënten en andere burgers een verplicht onderdeel vormt van de besluitvormingsprocedure. En maak werk van geïndiceerde en zorggerelateerde preventie. Ook mensen met een aandoening hebben baat bij een gezonde leefstijl. Het kan de verergering van de aandoening voorkomen of deze zelfs terugdringen. De Patiëntenfederatie pleit daarom voor meer gerichte inzet op geïndiceerde en zorggerelateerde preventie. Waarbij mensen met een aandoening op maat ondersteund worden en een voor hen passend leefstijlprogramma kunnen krijgen en gebruiken.

Regel de inzet van tolken

De Patiëntenfederatie vraagt samen met de Johannes Wier Stichting, KNMG en KNOV aandacht voor de inzet van tolken in de zorg. Zorgverleners hebben de verantwoordelijkheid om hun patiënten goed te informeren, samen te beslissen en instemming te vragen met de behandeling. Een taalbarrière kan daarbij voor flinke belemmeringen zorgen met verkeerde diagnoses en gezondheidsschade tot gevolg. Daarom is het voor zorgverleners essentieel dat zij eenvoudig en snel een professionele tolk in kunnen schakelen wanneer de communicatie met een patiënt niet loopt door een taalbarrière. Het is belangrijk om de financiering en praktische aspecten van het inschakelen van tolken goed te regelen.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!