Patiëntenorganisaties luiden noodklok over financiering

De drie grote koepels van patiënten, gehandicapten en cliënten luiden de noodklok over de stagnerende financiering van het vele en noodzakelijke werk dat patiënten- en cliëntenorganisaties (de PG-beweging) doen. Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND schrijven aan de Tweede Kamer dat al op korte termijn een gebrek dreigt aan financiering voor de veelheid aan taken die de PG-beweging de komende jaren wacht.

Beroep op PG-beweging steeds groter

De drie stellen dat het kabinet veel plannen heeft waarbij volwaardige inbreng van patiënten- en cliëntenvertegenwoordigers onmisbaar is. Het beroep op de PG-beweging wordt steeds groter. Het aankomende PG-beleidskader voorziet weliswaar in uitbreiding van activiteiten en de bekostiging van nieuwe patiënten- en cliënteninitiatieven. Maar de benodigde financiële middelen zijn niet begroot om die extra inzet vanuit de PG-beweging daadwerkelijk mogelijk te maken. Zorgvuldige uitvoering van beleidsvoornemens zoals inzet op Juiste zorg op de juiste plek, preventie, passende zorg, het VN-verdrag Handicap komt in de knel als de PG-beweging niet vanaf 2023 structureel over voldoende financiële middelen kan beschikken.

De drie koepels vragen de Tweede Kamer er bij het kabinet op aan te dringen dat de financiering van de patiëntenbeweging blijvend wordt geregeld en meegroeit met het beroep dat op de beweging wordt gedaan. De Kamer praat volgende week over de zorg.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!