Stop met uitkleden aanvullende verzekering

Zorgverzekeraars moeten ophouden met het sluipenderwijs uitkleden van de aanvullende verzekering in de zorg. Dat is de strekking van een brief van Patiëntenfederatie Nederland aan de koepel van zorgverzekeraars, ZN. De brief wordt gesteund door Ieder(in).

Dekking aanvullende verzekering steeds minder

In de brief schrijft de federatie dat er elk jaar weer signalen binnenkomen van mensen die ooit een aanvullende verzekering sloten en die er nu achter komen dat de dekking in de loop der jaren steeds minder is geworden. “Op het moment dat ze aanspraak moeten maken, ontvangen ze veel minder vergoeding voor bijvoorbeeld fysiotherapie dan aanvankelijk gedacht. Terwijl ze destijds juist vanwege die ruimere dekking hebben gekozen voor de uitgebreide aanvullende verzekering.”

Uitkleden vergoeding lidmaatschap patiënten- en cliëntenorganisaties

Een tweede voorbeeld van het langzaam uitkleden van de aanvullende verzekering is de vergoeding van het lidmaatschap van patiënten- en cliëntenorganisaties.
Uit de brief: “Bij deze vergoeding gaat het in de praktijk om een bescheiden bedrag. Maar deze dekking is juist van grote betekenis voor onze organisaties en hun leden. (…) De afgelopen jaren zien wij een duidelijke afname van polissen met een vergoeding voor lidmaatschap.”

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!