Tweede Kamer eist meer transparantie over kwaliteit in de zorg

De Tweede Kamer heeft vandaag een belangrijke stap gezet naar meer transparantie over kwaliteit in de zorg. Een motie van Kamerlid Van den Hil (VVD) die daartoe opriep werd met ruime meerderheid aangenomen. Patiëntenfederatie Nederland pleit er al heel lang voor dat patiënten beter inzicht moeten krijgen in kwaliteitsverschillen tussen aanbieders in de zorg: “Zorgaanbieders weten vaak precies van zichzelf waar zij goed en minder goed in zijn, maar voor patiënten is die informatie nauwelijks beschikbaar,” aldus Arthur Schellekens, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland.

Grote verschillen tussen prostaatkankeroperaties

Dat er in Nederland grote verschillen kunnen zijn tussen aanbieders in kwaliteit van zorg, bleek onlangs nog uit promotieonderzoek van Maike Schepens. Uit declaratiedata van verzekeraars wist zij te herleiden dat er grote verschillen zijn in uitkomsten van operaties waarbij de prostaat van kankerpatiënten wordt verwijderd. In het beste ziekenhuis werd bijna 20 procent van de patiënten incontinent na een prostaatverwijdering. In het minst presterende ziekenhuis was dat ruim 84 procent: “Maar welk ziekenhuis hier precies goed in is en welke niet, weten we nog steeds niet omdat de data geanonimiseerd zijn. Ziekenhuizen lijken het spannend te vinden een kijkje in de keuken te geven. Maar het gevolg is dat er nog steeds patiënten zo’n operatie ondergaan in ziekenhuizen die aantoonbaar slecht scoren, zonder dat ze dat weten. Zij tasten volledig in het duister. Dat is wat ons betreft onbestaanbaar en moet zo snel mogelijk verbeteren,” aldus Schellekens.

De zorg wordt er beter van

Als zorgaanbieders meer inzicht (moeten) geven in de kwaliteit van zorg, snijdt het mes volgens Patiëntenfederatie Nederland aan twee kanten. Patiënten kunnen een betere keuze maken voor goede en passende zorg en zorgaanbieders worden gestimuleerd om (van elkaar) te leren en te verbeteren: “De zorg wordt er in het algemeen dus beter van,” aldus Schellekens. Gevoelig voor het vaak gehoorde argument dat dit tot meer administratieve lasten voor zorgaanbieders leidt, is Schellekens niet: “Veel van de data die we nodig hebben wordt al bijgehouden. Het moet alleen openbaar worden en op een goede manier ontsloten zodat het begrijpelijk en inzichtelijk wordt voor iedereen.”

De Kamer vraagt de regering in de motie om met Zorginstituut Nederland, de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hier concrete afspraken met zorginstellingen over te gaan maken en hier toezicht op te houden. Naast de data over ervaren en objectieve uitkomsten van zorg en bijwerkingen en complicaties van behandelingen wil de Kamer ook dat er betere toezicht op- en inzicht komt in de wachttijden in de zorg. “We praten dus niet over een ‘oliebollenlijstje’ met wie het beste scoort op een schaal van 1 tot 10, maar over echt genuanceerde, inzichtelijke informatie over de kwaliteit van zorg,” aldus Schellekens.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!