Vanaf 2024 meer geld voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties krijgen vanaf 1 januari 2024 meer geld vanuit het Ministerie van VWS. Het PG-subsidiekader waaruit zij steun ontvangen wordt opgehoogd van 21 naar 46 miljoen euro per jaar. Dit doet recht aan de steeds grotere vraag die wordt gesteld aan patiënten en gehandicaptenorganisaties, zowel op het terrein van informatievoorziening, lotgenotencontact als belangenbehartiging. Op dit moment is niet bekend hoe de extra 25 miljoen verdeeld worden binnen het subsidiekader. Dat moet nog ingevuld worden. Vaststaat wel dat er ook financiering beschikbaar komt voor samenwerkingsverbanden, de regio en nieuwsoortige organisaties.

Dianda Veldman, directeur-bestuurder van de Patiëntenfederatie, is blij dat er meer financiële ruimte komt voor bestaande en nieuwe patiënten- en gehandicaptenorganisaties. “Hard nodig, we kennen veel organisaties die het moeilijk hebben en die niet of nauwelijks meer kunnen voldoen aan de wensen en vragen van hun achterban. Laat staan aan de vele vragen voor de inzet van hoogwaardige ervaringsdeskundigheid die zij krijgen. Afgelopen jaren hebben we vanuit de hele sector daar aandacht voor gevraagd bij het Ministerie en bij de Tweede Kamer. Goed om te zien dat de ergste problemen nu aangepakt kunnen gaan worden.”

Voor 2023 blijft het huidige subsidiekader nog van kracht. Vanaf 1-1-2024 gaat het nieuwe, ruimere, kader in.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!