Verlaag het verplicht eigen risico en schaf het vrijwillig eigen risico af

Het verlagen van het verplicht eigen risico en het afschaffen van het vrijwillig eigen risico zijn nodig om de zorg betaalbaar te houden. Bovendien kan zo het solidariteitsprincipe in de zorg behouden blijven. Dat betekent dat gezonde mensen betalen voor zieke mensen. 
Dit heeft de Patiëntenfederatie laten weten in een tweetal internetconsultaties voor wetten die voorliggen. Via een internetconsultatie kun je digitaal je mening geven over een bepaalde wet die is voorgesteld door de landelijke politiek. De afgelopen maand lagen er twee wetten voor: een voorstel voor een slimmer eigen risico van het ministerie van VWS en een voorstel voor het afschaffen van het eigen risico van de SP.

Verplicht eigen risico verlagen

Het voorstel van het ministerie voor een ‘slimmer eigen risico’ gaat over een aanpassing in de vormgeving van het eigen risico voor kosten van zorg in het ziekenhuis of kliniek. Op dit moment moeten verzekerden nog in één keer 385 euro betalen maar in het voorstel wordt dat maximaal 150 euro per behandeling.

De Patiëntenfederatie ziet het als iets positiefs dat het kabinet op zoek is naar manieren om de druk van het eigen risico op de financiën van verzekerden te verkleinen. Voor mensen die weinig zorg nodig hebben zal dit ook zeker positief uit kunnen pakken. Voor mensen met een chronische ziekte of aandoening zal deze aanpassing weinig oplossen. Om hen tegemoet te komen zal het verplicht eigen risico behoorlijk omlaag moeten.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!