Vier op de tien weet niet dat bloedprikken onder het eigen risico valt

Veertig procent van de mensen die een bloedonderzoek hebben gehad, weet niet dat bloedprikken ten koste gaat van het eigen risico. Zelfs van de groep die regelmatig bloed laten prikken, is toch nog 30 procent hiervan niet op de hoogte. Van deze mensen had een kwart dit graag vooraf geweten, zodat ze hadden geweten waar ze aan toe waren en er rekening mee hadden kunnen houden. Het initiatief voor het bloedprikken ligt in de meeste gevallen bij de huisarts. 18 procent vroeg zelf bloedonderzoek aan. Dat blijkt uit een peiling onder 10.000 leden van het Zorgpanel van de Patiëntenfederatie Nederland.

Over het algemeen is de tevredenheid over het bloedprikken groot. 58% is zeer tevreden en 35% is tevreden over wanneer ze terecht kunnen voor het bloedprikken. Hoe langer mensen moeten wachten, hoe minder tevredenheid. Als de wachttijd langer is dan een week daalt de tevredenheid van 83% naar 42%.

“Prima locatie. Kan er op allerlei manieren komen. Zelfs met de fiets makkelijk te doen. Verder maak je sinds corona een tijdsafspraak en dat werkt perfect,’ aldus een van de deelnemers aan het onderzoek.

Snelheid van de uitslag

87% van de respondenten is (zeer) tevreden over de snelheid waarmee zij de uitslag kregen. Een tijdige en actieve benadering van mensen kan deze tevredenheid nog verder verhogen. Snelheid over de uitslag neemt onzekerheid bij mensen weg. Een patiëntenportaal of een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kan hieraan bijdragen. Hierbij is wel duidelijke uitleg nodig.

‘De uitslag wordt vaak gegeven door de doktersassistent, maar meestal heeft die onvoldoende kennis om de uitslag in goed detail te kunnen bespreken, bijna nooit nuttig dus,’ aldus een van de deelnemers aan het onderzoek.

Details van de bloedwaardes

Bijna zes op de tien respondenten kregen informatie over de details van de bloedwaardes. Van de mensen die naar hun mening onvoldoende informatie kreeg, hoorde 48% alleen of de uitslag positief of negatief was. De informatie waar mensen zelf om moesten vragen, of die zij gewild hadden, betreft vooral een uitleg van de waardes, en of deze verschilden van eventueel eerder onderzoek.Daarnaast vroegen veel deelnemers zich af wat deze waarden dan precies voor hen betekenen, wat ze ermee moeten en welke impact de uitslag heeft op hun dagelijks leven. De Patiëntenfederatie roept de betrokken zorgverleners op om invulling te geven aan de vragen bij patiënten bij de uitslagen.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!