Direct naar:

Volg op 8 maart het Grote Zorgdebat 2021 online

Update
We hebben een uitzonderlijk jaar achter de rug. Het coronavirus heeft veel impact op de zorg; op zorgmedewerkers, patiënten en cliënten en op zorgaanbieders en financiers van zorg. De zorg en de gevolgen van de coronacrisis zijn dan ook een belangrijk thema tijdens de verkiezingen. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseert een breed scala aan zorgpartijen Het Grote Zorgdebat. Op 8 maart gaan kandidaat-Kamerleden met elkaar in debat over hun ideeën voor de toekomst van de zorg. 

Waar gaat het debat over?

Er zijn vier thema’s waarover wordt gedebatteerd. Op het programma staan de verschuiving van ziekte naar gezondheid, de vernieuwing van zorg en welzijn, het preventiebeleid en de arbeidsmarkt. Vragen die daarbij centraal staan zijn: hoe zorgen we voor meer tijd voor de patiënt en cliënt, wat is er nodig om meer samenhang te krijgen in zorg en welzijn, hoe kunnen we veranderen van een ziektestelsel naar een gezondheidsstelsel en hoe zorgen we voor meer werkplezier van zorgmedewerkers?

De kandidaat-Kamerleden die met elkaar in debat gaan zijn:

 Fleur Agema (PVV)
 Mona Keijzer (CDA)
 Vera Bergkamp (D66)
 Corinne Ellemeet (GroenLinks)
 Maarten Hijink (SP)
 Mirjam Bikker (CU)
 Kees van der Staaij (SGP)
 Tunahan Kuzu (DENK)
 Thom van Campen (VVD)
 Attje Kuiken (PVDA)
 Liane den Haan (50PLUS)

Het verkiezingsdebat staat onder leiding van Donatello Piras van het Nederlands Debat Instituut en Aldith Hunkar.

Voor wie?

Het Grote Zorgdebat is vrij te volgen voor iedereen die zich betrokken voelt bij de gezondheidszorg in Nederland. Met name patiënten, cliënten, zorgprofessionals en leden van de organiserende partijen zijn van harte uitgenodigd het debat te volgen. Via onderstaande button kunt u zich kosteloos aanmelden voor dit verkiezingsdebat.

Wanneer & waar?

Maandag 8 maart 2021 van 19.30 tot 21.00 uur. Er is gekozen voor een online bijeenkomst. We verwachten met deze online editie ruim 50.000 viewers.

Organisatie

ActiZ, Federatie Medisch Specialisten, GGD-GHOR Nederland, de Nederlandse ggz, KNMG, KNMP, KNMT, LHV, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, VGN, V&VN en ZN organiseren Het Grote Zorgdebat. In de komende weken worden meer zorgpartijen betrokken bij de organisatie.

> Aanmelden kan hier via de site van de KNMG

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!