Zorgen om mijden mondzorg

Teveel mensen mijden de tandarts of de mondhygiëniste, met alle mogelijke schadelijke gevolgen in de toekomst van dien. Het is daarom tijd dat er nationaal in kaart wordt gebracht hoeveel mensen geen mondzorg krijgen en wat daarvan de oorzaak is.

Dat concludeert Patiëntenfederatie Nederland naar aanleiding van een onderzoek onder het eigen panel naar gebruik van mondzorg. Bijna een op de tien mensen die meededen heeft in de afgelopen twee jaar geen mondzorg gehad. Ze durfden niet naar de tandarts, waren bang voor corona of konden het geld niet missen, zo geven ze aan in het onderzoek.

De Patiëntenfederatie denkt dat het werkelijke aantal mensen dat niet naar de tandarts, mondhygiëniste of andere mondzorgverlener gaat hoger ligt. Mensen die de tandarts mijden doen vermoedelijk niet zo snel mee aan een onderzoek naar gebruik van de tandarts. De groep die hier dus wel meedeed is dan het topje van de ijsberg.

Het langere tijd uitstellen van mondzorg kan leiden tot gezondheidsschade en verlies van kwaliteit van leven door problemen met het gebit. Ook kan uitstel in de toekomst leiden tot mogelijk zwaardere behandelingen en dus hogere kosten. Het gevaar van de vicieuze cirkel ligt dan ook op de loer, constateert de Patiëntenfederatie.

Directeur Dianda Veldman: “Geen mondzorg zoeken is niet goed. Dat zijn ongewenste ontwikkelingen, waarvoor oplossingen nodig zijn. Maar om te komen tot die oplossingen is eerst een vervolgonderzoek nodig. Vragen als ‘hoe groot is de groep precies, om welke groepen gaat het, wat zijn de belangrijkste belemmeringen voor deze groepen’, moeten eerst beantwoord worden voordat er effectieve maatregelen kunnen worden genomen.”

De Patiëntenfederatie kijkt naar een onderzoek dat eerder werd aangekondigd door de overheid. Die gaat het gebruik van mondzorg in kaart brengen. Volgens de federatie is dat echter niet voldoende.

Veldman: “De overheid moet de aangekondigde monitoring uitbreiden. Hier heeft VWS wat ons betreft echt het voortouw. Breng de (ervaren) kosten van mondzorg voor mensen in kaart en achterhaal wat voor redenen er nog meer zijn om de mondzorg te mijden. Bekijk de kosten voor de mondzorg in samenhang met andere kosten- die mensen ook maken, zoals eigen risico, eigen bijdragen en aanvullende verzekeringen. En doe er iets aan als je dan weet wat de redenen zijn waarom mensen niet naar de tandarts gaan.”

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!