Zorgpartijen verbaasd over ontbreken medicatieoverdracht in VWS-begroting

Patiëntenfederatie Nederland en andere zorgpartijen zijn verbaasd over het ontbreken van de Kickstart Medicatieoverdracht in de VWS-begroting. Dat schrijven zij in een brief voorafgaand aan de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer. Het programma Medicatieoverdracht wordt gezien als het vlaggenschip van elektronische gegevensuitwisseling. Het ontbreken van budget voor de Kickstart in 2022 is opmerkelijk daar het een lopend programma betreft om de gegevensuitwisseling in de zorg te bevorderen. Negentien zorgkoepels vragen de Tweede Kamer de minister te verzoeken financiering vrij te maken zodat de Kickstart – zoals eerder is toegezegd – direct kan worden doorgezet.

Staand beleid

Diverse Tweede Kamerleden vroegen in de voorbereiding van de begrotingsbehandeling al aandacht voor het ontbreken van de Kickstart. Minister Hugo de Jonge (VWS) gaf aan dat hij de Kickstart doorschuift “gezien de demissionaire status van het kabinet”. De zorgkoepels noemen dat een “opvallende uitspraak”. Zij geven aan dat de Kickstart Medicatieoverdracht bestaand beleid is, en op geen enkele wijze controversieel. “Het is omarmd door alle veldpartijen en het ministerie zelf”, aldus de zorgkoepels. Ze wijzen erop dat in diverse Kamerbrieven staat beschreven dat de Kickstart binnenkort van start gaat en het programma Medicatieoverdracht al een “lopend VWS-programma” is.

27.000 onnodige ziekenhuisopnamen

Het programma Medicatieoverdracht draagt bij aan veilig medicatiegebruik, kwaliteit van zorg en transparantie. Het voorkomt onnodige medicatiefouten en daarmee 27.000 ziekenhuisopnamen per jaar en bespaart zorgkosten. “Uitstel van de Kickstart stelt patiënten onnodig langer bloot aan mogelijke medicatiefouten”, aldus de zorgkoepels in hun brief. “Dat is niet uit te leggen aan patiënten(verenigingen), zorgverleners en leveranciers die zeer intensief en constructief in het programma Medicatieoverdracht samenwerken.”

Maak financiering vrij

De VWS-begroting wordt op dinsdagmiddag 26 oktober behandeld in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer is door de zorgkoepels gevraagd de minister te verzoeken financiering voor de kickstart vrij te maken, zodat de Kickstart zo spoedig mogelijk doorgang kan vinden.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!