Zorg thuis en langer thuis

Als mensen verpleging en verzorging thuis nodig hebben, is het belangrijk dat ze kunnen kiezen voor hulp die past bij hun persoonlijke leefsituatie. Ze moeten weten dat ze een keuze hebben en voldoende informatie hebben om te kunnen kiezen. Patiëntenfederatie Nederland brengt het belang van informatie over kwaliteit, keuze-informatie, samen beslissen en meer gecontracteerde zorgaanbieders in de wijkverpleging onder de aandacht.

Reactie op plannen afschaffing abonnementstarief in de Wmo

In de Voorjaarsnota staat dat het kabinet van plan is het abonnementstarief in de Wmo af te schaffen. In plaats daarvan wordt de inkomensafhankelijke  eigen bijdrage weer ingevoerd, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de vormgeving zoals die voorheen was met oog voor inkomenseffecten en het beroep dat wordt gedaan op de Wmo. De inkomensafhankelijke eigen bijdrage zal gelden voor alle Wmo-voorzieningen: huishoudelijke hulp, ondersteuning thuis, dagbesteding, hulpmiddelen en woningenaanpassingen. Dit levert het Rijk een structurele besparing op van 100 miljoen euro. Cliënten-, patiënten-, ouderen- en mantelzorgorganisaties zijn zeer bezorgd over deze bezuiniging. Lees hieronder onze gezamenlijke brief aan de Kamer.

Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg

‘Een toekomstbestendig plan voor de ouderenzorg’, dat is wat de politieke partijen die een nieuw kabinet willen vormen gaan ontwikkelen. Maar iets ontwikkelen is niet nodig, het toekomstbestendige plan is er al. In tien uitgangspunten hebben de dertien landelijke organisaties die betrokken en begaan zijn met de zorg voor ouderen beschreven wat er anders kan, omdat het anders moet. Een nieuw kabinet moet hier direct mee aan de slag, zo vinden de dertien landelijke vertegenwoordigers van ouderen, patiënten en cliënten, mantelzorgers, werknemers, zorgprofessionals en zorgorganisaties.

De belangrijkste 10 uitgangspunten voor zorg en ondersteuning van ouderen

Dialoognota Ouder Worden 2020 - 2040

Onze toekomstvisie; meer mens, minder patiënt is uitgangspunt voor onze reactie op deze dialoognota. De titel van onze toekomstvisie vat precies samen waar het voor ons in de kern om gaat. Dé oudere bestaat niet. Maar we streven wel allemaal naar een goed en betekenisvol leven. Dat is ons punt van vertrek én aankomst in deze reactie. Eerst gaan we in op de voor ons belangrijke uitgangspunten. Dit doen we aan de hand van de vijf toekomstbeelden uit onze visie. Vervolgens beschrijven we onze aandachtspunten bij de dialoognota. Als laatste benoemen we onze criteria voor het toetsen van beleidsopties.

Keuze-informatie

Het is belangrijk dat mensen een bewuste keuze kunnen maken voor een zorgaanbieder en dat er keuze-informatie is.

Samen beslissen

Met partners uit de wijkverpleging maakt de Patiëntenfederatie keuze-informatie en een keuzehulp voor de wijkverpleging. Daarnaast zijn er pilots waarbij samen beslissen met Mijnkwaliteitvanleven.nl vorm wordt gegeven.

Internetconsultatie Wetsvoorstel bevorderen zorgcontractering

Het wetsvoorstel bevorderen zorgcontractering raakt keuzemogelijkheden voor patiënten in de zorg. Voor Patiëntenfederatie Nederland telt dat alle patiënten recht hebben op optimale zorg, dichtbij huis als het kan, verder weg als het nodig is. Ongeacht de vraag wie die zorg geeft en waar. Geef patiënten een ruime en gevarieerde keuze uit zorg van goede kwaliteit, transparantie over de kwaliteit van de zorg en goede voorlichting over contractering. En biedt patiënten die dat willen, ruimte om zorg van ongecontracteerde zorgverleners te ontvangen. 

Ontwikkeling van herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging

Transparantie

Nieuwsberichten

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!