Waarneming

Als het nodig is, kun je dag en nacht een huisarts bereiken. Ook in het weekend. Dat kan niet altijd jouw eigen huisarts zijn. Maar hij moet wel voor waarneming zorgen als hij vrij is. Veel huisartsen regelen de zorg buiten praktijkuren via een huisartsenpost. Gegevens over de huisartsenpost kun je krijgen bij jouw huisarts of via jouw gemeente.

Wanneer kan ik een beroep doen op een waarnemer of huisartsenpost?

Het vragen om hulp aan een waarnemer (bijvoorbeeld via een huisartsenpost) verloopt het beste als je je aan deze regels houdt.

  • Zoek alleen contact met een huisarts buiten praktijkuren, wanneer jouw vragen/klachten niet kunnen wachten tot het volgende spreekuur van je eigen huisarts. Vraag bijvoorbeeld ’s avonds geen recept, omdat je ’s morgens geen tijd had om te bellen.
  • Neem telefonisch contact op met de waarnemend arts. Hij kan dan beoordelen of het nodig is om langs te komen of niet.
  • Zet voor het telefoongesprek met een waarnemer de belangrijkste dingen vast op een rij. Wat zijn de klachten en de verschijnselen? Hoelang heb je klachten? Heb je koorts? Welke medicijnen gebruik je? Waar maak je je zich zorgen over? Vind je iets alarmerend?
  • Schrijf het zo nodig even op. De omschrijving van de klachten is voor de waarnemer erg belangrijk om te bepalen welke zorg je nodig hebt.
  • Wees duidelijk in wat je van de waarnemer verwacht. Wil je dat hij langs komt? Vraag hem dat dan duidelijk en geef aan waarom je dat wilt. Maar misschien is zijn telefonische uitleg over je klachten/ verschijnselen al voldoende.

Welke regels gelden voor de waarneming?

  • De waarnemend huisarts is zelf verantwoordelijk voor zijn handelen. Je kunt je eigen huisarts daarop niet aanspreken. Wel is jouw eigen huisarts ervoor verantwoordelijk om de zorg buiten praktijkuren zorgvuldig te regelen. Een student mag hem bijvoorbeeld niet waarnemen.
  • De waarnemend huisarts wordt beschouwd als vervanger van de huisarts en heeft daarom toegang tot jouw dossier, als dit mogelijk en nodig is. Je kunt hier bezwaar tegen maken, maar dit kan nadelig zijn voor de zorgverlening.
  • Nadat je bij de waarnemer bent geweest, krijgt je eigen huisarts hiervan een verslag. Hiervoor is jouw toestemming niet nodig. Wel kun je de waarnemer vragen om geen informatie te geven aan je eigen huisarts. De waarnemer beslist dan zelf of hij dit kan onderbouwen en met jouw verzoek akkoord gaat.
Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!