Het medisch dossier en geheimhouding

De tandarts houdt een medisch dossier bij over de behandeling van je gebit. Dit is zelfs verplicht. Alleen met jouw toestemming mag hij informatie over je delen met anderen.

Mag de tandarts informatie over jou delen met anderen?

Een tandarts heeft, net als andere zorgverleners, een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat hij geen informatie over jou mag doorgeven aan anderen zonder jouw toestemming. Alleen hulpverleners die direct bij jouw behandeling zijn betrokken, bijvoorbeeld bij een verwijzing, mag de tandarts met je veronderstelde toestemming over jou informeren. Denk daarbij aan de mondhygiëniste of een kaakchirurg.

Mag ik mijn dossier inzien?

Je tandarts is verplicht een dossier bij te houden. Hierin houdt hij gegevens over jouw behandeling bij. Ook bewaart hij in je dossier röntgenfoto’s. Je hebt recht op inzage in jouw medisch dossier.

Kan ik een kopie krijgen?

Je kunt een kopie krijgen van je dossier of een gedeelte daarvan. Ook van een röntgenfoto kun je een kopie vragen. De tandarts mag daarvoor geen vergoeding vragen, tenzij je een extra kopie wilt of je zeer vaak om een kopie vraagt. Je kunt ook vragen of de tandarts een kopie van je dossier op een beveiligde USB-stick wil zetten.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

De tandarts moet de gegevens uit je dossier minimaal vijftien jaar bewaren. Daarna kan hij de gegevens vernietigen. Vaak zal de tandarts geen redenen hebben om jouw (elektronische opgeslagen) gegevens te verwijderen en ze dus langer bewaren. Je kunt ook zelf om vernietiging van uw gegevens vragen. Je tandarts moet zwaarwegende redenen hebben om niet aan je wens te voldoen. In dat geval moet hij je laten weten waarom hij jouw verzoek weigert.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!