Kosten tandarts

Tandartskosten betaal je voor een (groot) deel zelf, tenzij je hiervoor een aanvullende tandartsverzekering hebt. In dit hoofdstuk lees je meer over de tarieven en over welke mondzorg in de basisverzekering zit.

Hoe worden tandartstarieven bepaald?

De maximale tandartstarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Daaraan moet elke tandarts zich houden. Techniekkosten, voor bijvoorbeeld een kroon, vallen niet onder deze regeling. De NZa raadt de tandarts aan de tarievenlijst op een zichtbare plaats neer te leggen, bijvoorbeeld in de wachtkamer. En om de tarieven op de website van de praktijk te zetten.

Welke kosten krijg ik vergoed?

De meeste tandartskosten voor volwassenen zitten niet in de basisverzekering. Behandelingen bij een kaakchirurg, zoals het trekken van verstandskiezen, of de kosten voor een (vast) kunstgebit vallen vaak wel onder de basisverzekering. De meeste tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar vallen wél onder de basisverzekering, behalve orthodontie, kronen en bruggen. Voor deze tandartszorg, voor kinderen, in de basisverzekering betaal je geen eigen risico.
Wil je je voor tandzorg verzekeren, dan kun je een aanvullende verzekering afsluiten. De mogelijkheden voor een aanvullende verzekering, de pakketten en prijzen verschillen per zorgverzekeraar. Kijk daarvoor in je polis of informeer bij zorgverzekeraar(s) naar de aanvullende tandartsverzekeringen.

Hoe weet ik van tevoren wat een behandeling kost?

Moet je een dure behandeling ondergaan? Maak dan altijd van tevoren duidelijke afspraken met je tandarts over de kosten. Vraag ook of het bedrag de uiteindelijke prijs is of dat er kosten kunnen bijkomen. Als je de informatie en het kostenoverzicht op papier wilt hebben, kun je daar om vragen.
Hiermee kun je ook bij je zorgverzekering nagaan welk gedeelte van de behandeling je vergoed krijgt en wat je zelf moet betalen. Wanneer je de kosten van de behandeling overziet, kun je beslissen over de behandeling. Leg de afspraken die je met je tandarts maakt schriftelijk vast. Dit voorkomt dat je later problemen over de rekening krijgt.

Toch kan de rekening hoger uitvallen dan is afgesproken. Bijvoorbeeld bij onverwachte gevolgen (complicaties) of omdat de techniekkosten hoger uitvallen. Je tandarts moet je daarover meteen informeren.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!