Direct naar:

Geboortezorg

Heb je een kinderwens? Of ben je zwanger? Dan wil je een goede start voor je baby en gezin. Daar hoort goede begeleiding en geboortezorg bij. Geboortezorg begint op het moment dat je zwanger wilt worden of als je al zwanger bent. Deze zorg loopt door tot en met je kraamperiode. Tijdens je zwangerschap, je bevalling en na de geboorte van je baby zie je vaak verschillende zorgverleners: de verloskundige en de kraamverzorgende. De gynaecoloog doet de zwangerschapscontroles bij een medische indicatie. Op deze pagina vind je alles wat je nodig hebt of mogelijk interessant vindt als je zwanger bent. 

Geboortezorg in Nederland

In Nederland kun je zelf kiezen naar welke verloskundige je gaat, waar je wilt bevallen en wie de kraamzorg doet. De zorgverleners geven je informatie om de keuzes te maken die het beste bij je passen. Ook kun je de zorgverleners vragen om jou hierbij te helpen. De zorgverleners werken samen om je goede geboortezorg te geven. Goede begeleiding en zorg is afgestemd op jouw wensen en keuzes. Deze keuzes maak je zelf. Je hebt zelf ook een belangrijke stem in de zorg die je krijgt. Verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, de jeugdgezondheidszorg en andere zorgverleners hebben afspraken gemaakt over goede onderlinge samenwerking. Dit heet ‘integrale geboortezorg’.

Wat moet je regelen als je zwanger bent?

Als je zwanger wilt worden of zwanger bent, dan komt er veel op je af. Wat moet je allemaal regelen bij een zwangerschap?

Maak een afspraak met een verloskundige

Ben je zwanger? Maak dan zo snel mogelijk een afspraak met een verloskundige in de buurt. De verloskundige controleert regelmatig het verloop van jouw zwangerschap. Zij geeft informatie en je kunt vragen stellen.

Is er een medische reden, dan kan de verloskundige jou verwijzen naar een gynaecoloog in het ziekenhuis. Als je bijvoorbeeld een te hoge bloeddruk hebt of bij een zwangerschapsvergiftiging (HELLP-syndroom). De gynaecoloog en de verloskundige bespreken dan met je of je voor de volgende controles naar het ziekenhuis moet of naar de verloskundige.

Waar wil je bevallen?

Als je zwangerschap zonder problemen verloopt, mag je zelf kiezen waar je wilt bevallen.

Thuis

Een thuisbevalling is uniek in de westerse landen. Alleen in Nederland bestaat een goed systeem om veilig thuis te bevallen in een vertrouwde omgeving, je eigen slaapkamer of bed. Je verloskundige begeleidt de bevalling. Vanaf 37 weken zwangerschap mag je thuis bevallen, mits het ziekenhuis binnen een half uur bereikbaar is. Je eigen verloskundige begeleidt de bevalling.

Poliklinisch in het ziekenhuis

Heb je geen medische indicatie, maar wil je wél in het ziekenhuis bevallen? Dat kan poliklinisch met je eigen verloskundige. Er is geen gynaecoloog aanwezig bij de bevalling.

In een geboortecentrum

Ook kun je in een geboortecentrum bevallen. Maar dat kan alleen als je geen medische indicatie hebt. Een geboortecentrum zit altijd in de buurt van een ziekenhuis, of zelfs in het ziekenhuis. Bij complicaties is medische zorg dus dichtbij.

Regel de kraamzorg

De kraamverzorgende ondersteunt jou en je partner in de eerste week na de bevalling. Ook kan de kraamverzorgende de verloskundige assisteren tijdens de bevalling. Regel de kraamzorg op tijd, in elk geval vóór de vijfde maand van je zwangerschap.

Het consultatiebureau neemt contact op

Na de kraamtijd komt een wijkverpleegkundige van het consultatiebureau uit jouw buurt langs. Met haar bespreek je hoe de bevalling is verlopen. Ook maak je een afspraak voor de eerste controle van je baby. Het consultatiebureau geeft advies over verzorging, voeding, opvoeding en veiligheid. Ook zorgen zij dat jouw baby alle inentingen krijgt volgens het Rijksvaccinatieprogramma.

Welke zorgorganisatie past bij jou? Externe link: zorgkaartnederland.nl

Kies je verloskundigenpraktijk en kraamzorgorganisatie bewust. Vergelijk ze op ZorgkaartNederland.

Logo ZorgkaartNederland

Welke kosten krijg je vergoed voor geboortezorg?

Vergoeding verloskundige zorg

Verloskundige zorg hoort tot het basispakket van de zorgverzekering. Je betaalt geen eigen risico voor verloskundige zorg vóór, tijdens en na de bevalling verleend door de verloskundige, huisarts of gynaecoloog.

Vergoeding ziekenhuisbevalling

Een ziekenhuisbevalling met medische noodzaak, wordt volledig vergoed door je basisverzekering. Wil je in het ziekenhuis bevallen zonder medische noodzaak, dan betaal je een eigen bijdrage.

Vergoeding geboortecentrum

Wil je bevallen in een geboortecentrum? Dan betaal je een eigen bijdrage en soms wat kosten voor extra services.

Vergoeding kraamzorg

Kraamzorg wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Je betaalt wel een eigen bijdrage per uur. Voor kraamzorg die je thuis ontvangt, betaal je € 4,70 per uur. Als je in het ziekenhuis bevalt, zonder medische noodzaak, betaal je een eigen bijdrage van € 19,00 per dag voor het kind plus € 19,00 per dag voor de moeder (2022).


Wanneer bel je de verloskundige of arts?

Tips

 • Kies je verloskundigenpraktijk bewust

  Vergelijk op ZorgkaartNederland de waarderingen die verloskundigen hebben gekregen en lees de ervaringen van anderen.

 • Bereid het gesprek met de verloskundige voor

  De verloskundige geeft informatie en je kunt vragen stellen. Bereid dit gesprek voor. Schrijf bijvoorbeeld voor het gesprek al je vragen op.

 • Bespreek het geboorteplan

  In een geboorteplan beschrijf je jouw wensen rondom de bevalling. Met je verloskundige schrijf je die wensen op. Zo weet iedereen wat jouw ideeën en wensen zijn. Bijvoorbeeld over pijnbestrijding. Tegelijkertijd is het een manier om met je partner over de bevalling te praten.

 • Controleer altijd je zorgverzekering

  Kijk met welke zorgverleners en instanties jouw zorgverzekeraar contracten heeft en wat de voorwaarden zijn. Zoek ook altijd goed uit wat onder de basisverzekering valt en of het nodig is een aanvullende verzekering af te sluiten. Soms kan het voordelig uitpakken om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar.

Deze video laat zien hoe de geboortezorg in Nederland is georganiseerd. Een verloskundige en een gynaecoloog, vertellen over hun rol in de geboortezorg. Een zwangere vrouw en een jonge moeder vertellen over hun ervaringen.

Standpunt integrale geboortezorg

Patiëntenfederatie Nederland vindt dat passende en goede geboortezorg voor iedere moeder en kind de hoogste prioriteit moet hebben. Zwangeren moeten kunnen rekenen op goede tijdige zorg en zij moeten kunnen kiezen voor een zorgverlener die bij hen past. Voor passende goede geboortezorg is optimale samenwerking tussen alle geboortezorgprofessionals essentieel. De financiering en het ondernemerschap van zorgverleners mogen goede geboortezorg niet in de weg staan.

De Patientenfederatie is blij dat de minister inzet op de verdere ontwikkeling van reguliere bekostiging op basis van de gezamenlijke geformuleerde uitgangspunten door NVOG, KNOV, BO Geboortezorg en de federatie. We werken graag mee aan de verdere uitwerking zodat reguliere bekostiging ook mogelijk blijft.

Daarnaast wil de minister integrale bekostiging per 2023 regulier mogelijk maken. Hierbij werken zorgverleners in de eerste en tweede lijn samen vanuit een integrale geboortezorgorganisatie. Dit voornemen roept weerstand en zorgen op bij verloskundigen. Dit zorgt ook voor vragen en zorgen bij zwangeren over wat het voornemen kan betekenen voor hun keuzevrijheid. De minister geeft aan dat de keuzevrijheid voor een zorgprofessional wettelijk is vastgelegd. En dat integrale bekostiging dat niet kan en zal veranderen. Een zwangere kan volgens de minister ook met integrale bekostiging nog steeds de verloskundige praktijk, kraamzorg en gynaecoloog kiezen van haar voorkeur.

Patiëntenfederatie Nederland vraagt de minister de keuzevrijheid van zwangeren, ongeacht bekostiging, te waarborgen en dit zorgvuldig en blijvend te monitoren. Wanneer blijkt dat de keuzevrijheid belemmerd wordt, zal ze aandringen op passende oplossingen. Heldere informatie en communicatie vanuit de minister over wat het voornemen gaat betekenen voor zwangeren is belangrijk om onnodige onrust te voorkomen.

Dit doen wij

De Patiëntenfederatie maakt zich sterk voor betere zorg. Dus ook voor zorg tijdens de zwangerschap en bevalling.

Wij nemen ervaringen en wensen mee bij het opstellen van een nieuwe richtlijn over omgaan met pijn tijdens de bevalling. In een richtlijn staan aanbevelingen voor zorgverleners over hoe zij goede zorg kunnen verlenen. 

Ook vinden wij dat er meer aandacht moet zijn voor de wensen en behoeftes van zwangere vrouwen. Zorgverleners moeten zwangere vrouwen en partners actiever vragen naar hun ervaringen in de zorg. 

Kamerbrieven en onderzoeken

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!