Huisartsenzorg

In Nederland heeft bijna iedereen een huisarts. De huisarts kent jouw gezondheidssituatie. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor vragen over je lichamelijke en psychische gezondheid. Je kunt bij de huisarts terecht voor vragen over hoe je klachten voorkomt of vermindert, voor zorg, ondersteuning en begeleiding bij een chronische aandoening en voor kleine ingrepen. De huisarts bepaalt welke zorg je nodig hebt en kan je zo nodig doorverwijzen naar een specialist. De zorg van de huisarts noemen we eerstelijnszorg. Hoe kies je een huisarts? Wat vind jij belangrijk bij de keuze van een huisarts?

Een huisarts kiezen

Een huisarts mag je zelf kiezen. Het komt in de praktijk voor dat je niet bij de huisarts van je keuze terechtkunt. Bijvoorbeeld omdat de huisarts geen ruimte heeft voor nieuwe patiënten. Of omdat je te ver weg woont of misschien verschillen jullie van mening.

Vind je geen huisarts naar wens? Of weigert de huisarts van jouw keuze jou zonder reden? Dan kun je aan je zorgverzekeraar vragen te bemiddelen.

Gesprek met je huisarts

Een goed gesprek met de huisarts komt van twee kanten. Om vast te stellen wat er met je aan de hand is, heeft de arts informatie van je nodig. Pas dan kan de arts je helpen. Op zijn beurt moet je arts jou alles vertellen over mogelijke behandelingen en de verwachtingen daarvan. Door hierover te praten en je wensen en situatie te bespreken, kun je samen met je huisarts beslissen welke zorg het beste bij je past.

Een afspraak bij je huisarts? 3 tips om je goed voor te bereiden

Tips voor het gesprek met de huisarts

  • Schrijf op wat je wilt vertellen en welke vragen je wilt stellen
  • Schrijf op wat je verwacht en wat je wensen zijn
  • Zoek informatie op via www.thuisarts.nl
  • Zorg voor een actueel medicatieoverzicht en neem dit mee
  • Vraag iemand om mee te gaan of neem het gesprek op

Het opnemen van het gesprek met je huisarts

Als patiënt mag je een gesprek met een arts opnemen voor privégebruik. Het is niet verplicht de arts vooraf in te lichten over de geluidsopname. Toch raden wij je aan dit wel te doen. Het is beter als je arts weet dat je het gesprek opneemt en ook waarom jij deze behoefte hebt. Openbaarmaking van deze opname mag alleen als de arts hiermee instemt. Het maken van beeldopnamen moet je wel van tevoren melden. En als een arts zelf beeld- of geluidsopnames wil maken, dan moet hij daarvoor in beide gevallen toestemming vragen aan jou vragen.

Stel 3 goede vragen Externe link:3goedevragen.nl

Ga je naar de huisarts voor onderzoek of behandeling? Dan heb je altijd meerdere mogelijkheden waaruit je kunt kiezen. Welke behandeling of welk onderzoek het beste bij je past, hangt van een aantal zaken af. Het is belangrijk om samen met je arts deze zaken op een rijtje te zetten. Dit kun je doen door 3 goede vragen te stellen. Samen met je arts kun je vervolgens beslissen welk onderzoek of behandeling het beste bij je past.

Logo 3 goede vragen

Wanneer betalen bij de huisarts?

De kosten voor een huisartsenbezoek vallen binnen de basisverzekering en worden dus vergoed. Huisartsenkosten vallen niet onder het eigen risico. Er zijn behandelingen bij de huisarts die je wél uit je eigen risico moet betalen zoals een rijbewijskeuring en reisadvies.

Wat doe je als je een andere huisarts wilt?

Als je wilt veranderen van huisarts, dan kun je daar verschillende redenen voor hebben. Je bent verhuisd naar een andere plaats of wijk. Je bent niet tevreden over je huisarts. Of er is een conflict ontstaan tussen jou en je huisarts. Hoe kun je het kiezen van een andere huisarts het beste aanpakken? Deze brochure beschrijft in stappen hoe je een goede keuze maakt. En ook wordt uitgelegd wat er gebeurt als het kiezen van een andere huisarts niet lukt.

Maar wat als je geen huisarts kunt vinden?

Tijdens de uitzending van 16 oktober 2023 besteedde Radar aandacht aan het huisartsentekort. Het huisartsentekort is een structureel probleem en kent meerdere oorzaken. Één oplossing is er daarom niet. Hoe groot is het probleem en hoe gaan grote verzekeraars hiermee om? Directeur-bestuurder Arthur Schellekens werd hierover geïnterviewd. 

Gezonde leefstijl en preventie

Onderzoek laat zien dat een grote groep van patiënten aandacht voor preventie belangrijk vindt en daarbij een rol van de huisarts en praktijkondersteuner verwacht en waardeert. Er zijn ook patiënten die het liever zelf uitzoeken en geen rol zien voor de huisarts maar dat is een kleiner deel. Ook is er een groep die (nog) niet zo’n duidelijk beeld heeft van de rol van de huisarts of van preventie.

Het gesprek tussen huisarts en patiënt over preventie is logischerwijs een belangrijke eerste stap. Dit moet georganiseerd worden en niet aan het toeval overgelaten worden. Patiënten stellen voor dat de huisarts hen met name wijst op informatie en hen doorverwijst naar collega zorgverleners, een gecombineerde leefstijl interventie (GLI) of gemeentelijke welzijnsaanbod en buurtsportcoördinatoren als het gaat om de opvolging van adviezen. Ook hiervoor geldt dat een en ander georganiseerd moet worden, zoals de aansluiting met een lokaal netwerk en het welzijnsaanbod van de gemeente. Deze voorbereidingen vragen een zekere investering, maar die is beperkt. Zeker als er gebruik gemaakt wordt van bestaand aanbod, bestaande modellen en middelen.

We denken daarbij aan:
• Thuisarts.nl, maar ook websites van patiëntenorganisaties, bieden mogelijkheden tot informeren en laagdrempelig het gesprek te starten.
• Een lokaal netwerk van zorgverleners bestaat mogelijk al. Zo niet, dan kan in zorggroep verband of met hulp van andere eerstelijns zorgaanbieders dit opgestart of verder uitgebouwd worden.
• GLI-netwerk bestaat reeds en wordt verder uitgebouwd. Zoek contact met de lokale/regionale aanbieder of organiseer dit via de zorggroep.

Ervaringen

Op internet vond ik een beter middel.

Dit doen wij

Patientenfederatie Nederland vindt dat mensen het recht moeten hebben om te kunnen kiezen voor digitale zorg. Zij moeten kunnen kiezen voor het communicatiekanaal en type zorg dat bij hen past. De weg naar deze hybride zorg hebben we beschreven in een standpunt.

Toegankelijkheid van huisartsenzorg staat onder druk

De toegankelijkheid van huisartsenzorg staat onder druk. De zorgvraag neemt toe en wordt almaar complexer. Patiënten bewegen zich nu tussen alle ‘losse onderdelen’ van de zorg en moeten vaak zelf de continuïteit bewaken. Dat is voor veel patiënten moeilijk en ingewikkeld.

De Patiëntenfederatie denkt dat een deel van de oplossing ligt in het verder versterken van de organisatiekracht van de eerstelijn. Het helpt als de verschillende professionals zoals de huisarts, praktijkondersteuner, paramedici, apotheker, wijkverpleegkundige, medisch specialist beter met elkaar samenwerken en gegevens uitwisselen, ook met de patiënt. Allemaal om de zorg samenhangender te maken.

Onderdeel van het organiseren is ook kijken naar manieren om patiënten te helpen. Fysiek en digitaal beter combineren. Techniek voor ons te laten werken voor het maken van afspraken, zelfmanagement te bevorderen waar dat kan, metingen doorgeven etc. Denk hierbij ook aan meer inzet en gebruik van Thuisarts.nl. Hier is echt nog een grote stap te zetten. Ook is het nodig dat het sociale domein goed verbonden is aan het zorgdomein. Hier zijn veel initiatieven maar landelijk is dit nog verre van geborgd.

Lees hier de verhalen van patiënten die laten zien hoe belangrijk goede huisartsenzorg is en een cruciale schakel vormt in het hele zorgsysteem. Daarom is het belangrijk dat iedereen toegang blijft houden tot deze huisartsenzorg.

Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

De Patiëntenfederatie werkt met organisaties in de zorg aan een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Hierin kun je al je medische gegevens en gezondheidsgegevens op een veilige manier opslaan. Uiteindelijk staan al je medische gegevens van je huisarts, het ziekenhuis, je apotheek en bijvoorbeeld je fysiotherapeut in je PGO. Iedereen die dat wil, moet een pgo kunnen krijgen en gebruiken. De Patiëntenfederatie werkt samen met het ministerie van VWS, zorgaanbieders, zorgverleners, ICT-leveranciers en MedMij om deze PGO’s zo snel mogelijk beschikbaar te hebben. Voor iedereen die dat wil. Gebruiksvriendelijk, veilig en betrouwbaar.

Nieuws en onderzoeken

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!