Verpleging en verzorging thuis

Soms lukt het thuis niet meer alleen. Je komt bijvoorbeeld uit het ziekenhuis, maar je kunt nog niet zelfstandig douchen. Of je merkt dat het steeds lastiger wordt om medicijnen op het juiste moment in te nemen. In zulke gevallen is het prettig als je zorg thuis krijgt. Met verpleging en verzorging thuis kun je opname in een verpleeghuis uitstellen. Verpleging en verzorging thuis valt onder thuiszorg. Het wordt ook wel wijkverpleging genoemd.

Wanneer heb je recht op thuiszorg?

Je hebt recht op verpleging en verzorging thuis als je een handicap, ziekte of andere beperking hebt. Hiervoor heb je een indicatie nodig. De wijkverpleegkundige bespreekt de situatie met jou en stelt de indicatie. De indicatie bepaalt of je recht hebt op verpleging en verzorging thuis.

Wat doet de wijkverpleegkundige?

Wanneer je verpleging en verzorging thuis krijgt, komt er een wijkverpleegkundige of verzorgende om je te helpen. In het Kwaliteitskader Wijkverpleging staat wat je van de verpleging en verzorging thuis mag verwachten:

Lastige keuzes in de zorg; hoe maak je ze?

Deze brochure helpt je na te denken over lastige keuzes in de zorg. Maak vooral tijd en ruimte voor een zorgvuldige afweging. Vandaar: Pas op de plaats.
We geven vijf praktijkvoorbeelden en laten aan de hand van vier stappen zien hoe je kunt kiezen. Zo ben je beter voorbereid op de momenten waarop je een belangrijke beslissing moet nemen.

Uw route naar zorg thuis

Hoe regel je thuiszorg?  

Verschillende mensen kunnen je helpen met het vinden van passende verpleging en verzorging thuis. Je kunt bijvoorbeeld terecht bij je huisarts, het ziekenhuis, een thuiszorgorganisatie of de gemeente. Bij de gemeente kom je via het Wmo-loket of het wijkteam.

Een thuiszorgorganisatie kiezen

In jouw omgeving zijn er waarschijnlijk meerdere organisaties die verpleging en verzorging thuis bieden. Vaak noemen we dat thuiszorgorganisaties. Je bepaalt zelf van welke organisatie je zorg wilt krijgen. Ook als jouw huisarts of iemand anders jou verwijst naar een bepaalde thuiszorgorganisatie, ben je vrij om een andere organisatie te kiezen.

Iedere thuiszorgorganisatie werkt op zijn eigen manier en heeft goede en minder goede punten. Bij het maken van een keuze let je op verschillende aspecten. Bijvoorbeeld de grootte van de teams die de zorg verlenen, hoe een organisatie over zorg denkt en of een organisatie gespecialiseerde zorg biedt voor bepaalde aandoeningen of ziektebeelden. Je beslist zelf welke organisatie het beste bij je past. Heb je een thuiszorgorganisatie gevonden? Bel de thuiszorgorganisatie en maak een afspraak met een wijkverpleegkundige.

Let op: heeft een organisatie geen contract met jouw zorgverzekeraar? Dan kan het zijn dat je de zorgkosten of een deel daarvan, zelf moet betalen. Neem hiervoor contact op met je zorgverzekeraar.

Het gesprek met de wijkverpleegkundige

Het eerste gesprek met de wijkverpleegkundige van de thuiszorgorganisatie is een intakegesprek. Je bespreekt samen jouw wensen en behoeften en welke ondersteuning je kunt krijgen. De wijkverpleegkundige geeft de uiteindelijk indicatie die jij nodig hebt om de zorg vergoed te krijgen van jouw zorgverzekering. De zorg en ondersteuning die je krijgt, draagt vooral bij aan jouw zelfredzaamheid.

Het intakegesprek met de wijkverpleegkundige vindt meestal plaats bij jou thuis. Aan de hand van het intakegesprek stelt de wijkverpleegkundige een zorgplan op. Hierin staan de afspraken die je met de wijkverpleegkundige hebt gemaakt en jouw persoonlijke doelen.

Hoe bereid je je voor op het gesprek?

Voordat je het intakegesprek hebt, is het belangrijk dat je nadenkt over wat jij belangrijk vindt. Wat wil je blijven doen? En is daar hulp bij nodig? En wanneer wil je die hulp krijgen?

Wie betaalt verpleging en verzorging thuis?

Thuiszorg in de vorm van verpleging en verzorging wordt geregeld vanuit de Zorgverzekeringswet. Dat betekent dat jouw zorgverzekeraar deze kosten vergoedt. Het gaat niet ten koste van je eigen risico.

Wat doe je als je niet tevreden bent of een klacht hebt?

Krijg je niet de zorg die bij je past of zoals verwacht? Of is de zorg niet veilig? Je kunt daarover praten met de wijkverpleegkundige. Als de wijkverpleegkundige je niet kan helpen, kun je praten met de zorgorganisatie. Als de zorgorganisatie je ook niet kan helpen, kun je bij hen een klacht indienen. Er zijn ook andere stappen mogelijk.

Dit doen wij

Als je verpleging en verzorging thuis nodig hebt, is het belangrijk dat je daarin een keuze kunt maken die past bij je persoonlijke leefsituatie. Het is belangrijk om te weten dat je een keuze hebt en voldoende informatie krijgt om deze keuze te kunnen maken.

We horen regelmatig dat mensen niet weten hoe ze hulp moeten krijgen. Misschien herken je dat. Daarom heeft Patiëntenfederatie Nederland folders en vergelijkingshulpen gemaakt. Dit zijn hulpmiddelen voor iedereen die verpleging en verzorging thuis nodig heeft. Tegelijkertijd vindt Patiëntenfederatie dat het ook een taak van bijvoorbeeld zorgverzekeraars en zorgaanbieders is om iedereen goed te informeren.

Kamerbrieven en onderzoeken

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!