Werken met een chronische ziekte of aandoening

Je werkt en hebt of krijgt een chronische ziekte. Wat nu? Ben je sneller vermoeid dan je collega’s? Kun jij je minder goed concentreren? Waarschijnlijk zoek je manieren om toch te blijven werken als je ziek bent. Misschien wil je minder werken of zoek je aangepast werk tijdens of na je ziekte. Maar wat vertel je je werkgever eigenlijk? Wij verzamelen kennis, ervaringen en online hulpmiddelen van patiëntenorganisaties voor mensen met een chronische ziekte die aan het werk willen blijven.

Ik ben chronisch ziek, wat betekent dat voor mijn werk? 

Als je hebt gehoord dat je chronisch ziek bent, dan komt er vaak veel op je af. Want wat betekent het hebben van deze aandoening? Hoe ziet de toekomst eruit? Wat zijn de gevolgen van de aandoening voor je werk?

Wat vertel ik op mijn werk over mijn ziekte of aandoening?

De manier waarop je over je aandoening of ziekte praat, is heel belangrijk. Als je goed kan vertellen waar je tegenaan loopt op het werk, dan kunnen collega’s je begrijpen en helpen. Maar wil of moet je op je werk eigenlijk vertellen over je ziekte? En aan wie vertel je wat?

Wat heb ik nodig om te (blijven) werken?

Door je chronische aandoening of ziekte heb je misschien wat meer moeite met bepaalde taken op het werk. Probeer vooral te kijken naar wat je nog wél kan. En niet te veel naar wat je minder goed kan. En bedenk wat je nodig hebt om te kunnen blijven werken. Als dit duidelijk is, kunnen werkgevers en collega’s je helpen om het werk, de indeling van je werk of je werkplek aan te passen.

(Ander) werk vinden met een chronische ziekte of aandoening

Kun je je werk niet meer uitoefenen bij je huidige werkgever door je aandoening of ziekte? Kijk dan eens naar andere beroepen, functies of werkgevers.

De eerste twee jaar na ziekmelding

De eerste twee jaar na ziekmelding kun je onderzoeken of en hoe je kunt blijven werken met je ziekte of aandoening. Dit is een periode waarin je samen met je werkgever/leidinggevende gaat experimenteren om erachter te komen welk werk je nog wel en welk werk je niet meer kan doen.

Twee jaar ziek en dan?

Na twee jaar ziek zijn, krijg je misschien te maken met het UWV. Daar wordt onderzocht of je een uitkering krijgt en hoe hoog deze uitkering is. De verzekeringsarts beoordeelt of je nog in staat bent je inkomen te verdienen van voordat je ziek werd. Als dat niet zo is, dan kijkt het UWV hoeveel procent van dit inkomen je nu nog kan verdienen. Ze doen ook een prognose of je later misschien weer meer kunt verdienen of niet.

Ervaringen uitwisselen

Het kan fijn zijn om met anderen te praten die hetzelfde meemaken of hebben meegemaakt als jij. Bijvoorbeeld omdat ze dezelfde aandoening hebben, of in dezelfde situatie zitten. Ben je op zoek naar mensen die hun ervaringen willen delen over chronisch ziek zijn en werk? Of via websites of ontmoetingen op diverse locaties in Nederland?

Wie doet wat voor mij?

Als je ziek bent en werkt, krijg je te maken met diverse instanties en professionals. Zoals een bedrijfsarts, verzekeringsarts, jobcoach of casemanager.

Rechten en plichten als zieke werknemer

Wil je weten wat je rechten en plichten zijn? In de Kennisbank staan je rechten en plichten als werknemer bij ziekte. Maar ook de rechten en plichten van je werkgever bij een zieke werknemer. Hier staat ook waar je terechtkunt als je het oneens bent met bijvoorbeeld je bedrijfsarts of werkgever.

Wat gebeurt er met mijn inkomen?

Onzekerheid over je inkomen is niet fijn. In de Kennisbank staan links naar instanties die meer inzicht geven in de gevolgen voor je inkomen. Bij deze instanties kun je ook terecht voor persoonlijke vragen over je inkomsten.

Wie denkt mee over mijn situatie?

De meeste organisaties proberen je zo goed mogelijk verder te helpen. Maar wil je dat iemand meedenkt over jouw specifieke situatie? Dan moet je daar meestal voor betalen of al aangesloten zijn bij een vakbond of een rechtsbijstandsverzekering.

Tips voor het gesprek met je werkgever en de bedrijfsarts

Je bent langdurig (chronisch) ziek. Hoe blijf je dan in gesprek met je werkgever en (bedrijfs)arts?

 • Praat met je huisarts en bedrijfsarts

  Neem bij (beginnende) ziekte en herstel contact op met je huisarts en bedrijfsarts. De huisarts heeft je complete medisch dossier en kent de thuissituatie. De bedrijfsarts kent je werk en de eisen die daar gelden. Samen geeft dit een compleet beeld. Zo wordt samen met jou beoordeeld wat wel en niet kan bij ziekte en herstel.

 • Medisch beroepsgeheim

  Bij artsen zijn persoonlijke en medische gegevens veilig. Alléén met toestemming van de medewerker, jij dus, mag een arts jouw medisch dossier opvragen bij een andere arts. Dat staat in de wet. Overtreding van de wet wordt bestraft. Dit geldt voor huisarts én bedrijfsarts. Ook richting werkgever geldt die geheimhouding. Huisarts en bedrijfsarts kennen hiervoor de artseneed.

 • Bespreek het werk met je huisarts

  Moet de huisarts kennis hebben van jouw werk? Ja, want zo kan de huisarts beter inschatten of het werken bijdraagt aan jouw herstel. Of wat de invloed is van het werk op de ziekte. De huisarts kent niet in elk detail de werkomstandigheden. Informeer hem of haar daarom ook zelf. De huisarts kan in overleg met jou contact zoeken met de bedrijfsarts.

 • Werk kan helpen bij behandeling en herstel

  Werk is vaak geen oorzaak van ziekte en kan juist helpen bij herstel. Werk geeft afwisseling, kan afleiden van gepieker, zorgt voor bewegen en contact met collega’s. Dat kan prettig zijn en herstel bevorderen. Een goede balans van (aangepast) werk en herstel is belangrijk. Vraag advies bij de bedrijfsarts.

 • Houd contact

  Terugkeren op je werk wordt eenvoudiger als je in contact blijft. Ook als je tijdelijk vanwege ziekte of behandeling stopt met werken. Probeer zoveel mogelijk contact te houden met je leidinggevende en collega’s. Onderneem actie: bel of e-mail regelmatig. Kom eens langs bij een verjaardag of werkoverleg. Een uurtje per week kan al voldoende zijn.

 • Zoek hulp bij aanpassingen op de werkplek

  Aanpassingen op de werkplek of aanpassingen van werktijden kunnen ervoor zorgen dat je blijft werken. Of sneller en beter kunt terugkeren na ziekte. Bespreek dit tijdig met je leidinggevende. Verken de mogelijkheden met hulp van specialisten, zoals een bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en fysiotherapeut.

Dit doen wij

Patiëntenorganisaties hebben veel kennis over mensen met een chronische ziekte en/of (lichamelijke) beperking. Hiermee kunnen zij hulpmiddelen ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften van werknemers met een chronische aandoening. Wij verzamelen de kennis, ervaringen en online hulpmiddelen van patiëntenorganisaties voor mensen met een chronische ziekte die aan het werk willen blijven.

Arbeid en Gezondheid

 • Helder signaal: bouw nú de brug tussen arbeid en gezondheid

  Werkbehoud bij ziekte, dat was het thema van de dialoogsessie die de Samenwerkende Organisaties Arbeid & Gezondheid (SAG), die bestaat uit de Patiëntenfederatie Nederland, Long Alliantie Nederland, Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties en de Vereniging voor mensen met Constitutioneel Eczeem, op 7 maart organiseerden. Meer dan 180 deelnemers uit de wereld van zorg, werk en onderzoek, waaronder Kamerleden, zorgverleners en patienten, bekeken de livestream, én discussieerden mee over het onderwerp. Grote lijn: een integrale benadering is nu echt nodig. Dat vraagt om structurele financiering en het opheffen van schotten.

Bekijk hier de uitzending van 7 maart 2022

Een op elke drie werkenden in Nederland heeft een chronische ziekte. En dat aantal neemt komende jaren alleen maar toe, want mensen werken langer door en de bevolking vergrijst. Hoog tijd dus om aandacht te vragen voor (behoud van) werk als mensen ziek worden. Nu zien we nog te vaak dat iemand die ziek wordt tijdelijk of helemaal stopt met werken. Doorgaan met werken ondanks een ziekte lijkt te weinig aan bod te komen in de spreekkamer. Maar niet iedereen wil stoppen met werk. Werk leidt af, geeft structuur en zekerheid en kan een medicijn zijn.

Werk moet onderdeel zijn van het gesprek in de spreekkamer. De kloof tussen werk en gezondheid moet kleiner. Om dat mogelijk te maken, werkt de Patiëntenfederatie samen met de Nederlandse Federatie Kankerpatiënten, de Long Alliantie Nederland en Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem in de samenwerkende organisaties Arbeid en Gezondheid. Op 9 november 2021 hebben we de vaste Kamercommissies van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en die van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een petitie aangeboden waarin we uitleggen waarom het belangrijk is dat behoud van werk vast onderdeel wordt bij de behandeling van een ziekte.

Bouw de brug tussen werk en gezondheid voor beter werk(behoud) bij ziekte
Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!