Zorgverzekering

Woon je in Nederland, dan ben je verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Je verzekert hiermee bijvoorbeeld de kosten voor de huisarts, ziekenhuis en apotheek. Wat voor soort verzekeringen zijn er? Welke zorgkosten worden vergoed? En hoe kies je een zorgverzekering die bij jou past?

Basisverzekering

Ben je 18 jaar of ouder? Dan ben je wettelijk verplicht om een basisverzekering te hebben. Deze verzekering of polis dekt bijna alle noodzakelijke zorg. Zo heeft iedereen gelijke toegang tot medische zorg. De overheid bepaalt wat in het basispakket zit. Zorgverzekeraars mogen zelf de voorwaarden en de prijs van hun basisverzekering bepalen. Dit noem je de premie.

De zorgverzekeraar heeft acceptatieplicht en mag jou niet weigeren voor een basisverzekering. Ook niet als je vaak zorg nodig hebt.

Uit welke zorgverzekeringen kun je kiezen?

Zorgverzekeraars bieden verschillende polissen voor de basisverzekering aan. Daartussen kun je kiezen. Om welke verschillen gaat het?

Soorten verzekeringen

Bij alle basisverzekeringen biedt je zorgverzekeraar altijd hulp als je lang moet wachten op zorg. Kijk op of vraag naar ‘zorgadvies’ of ‘wachtlijstbemiddeling' bij je zorgverzekeraar. Er is geen sprake van voordringen als je gebruik maakt van deze dienstverlening. Bel je zorgverzekeraar voor het beste zorgadvies via mijnzorgverzekeraar.nl
Tegenwoordig zijn ook kloonpolissen of tweelingpolissen in het nieuws. Een verzekeraar biedt dan polissen aan met vrijwel dezelfde dekking en voorwaarden, maar tegen verschillende premies.

Aanvullende verzekeringen zoals een tandartsverzekering

Je kunt je basisverzekering uitbreiden met een aanvullende verzekering. Een tandartsverzekering is ook een aanvullende verzekering. Er zijn verschillende pakketten. Voor een uitgebreid pakket betaal je meer. Bij een uitgebreide aanvullende verzekering kan de zorgverzekeraar toelatingseisen stellen. Voldoe je niet aan de eisen, dan mag de zorgverzekeraar je weigeren of bijvoorbeeld een bepaalde vergoeding uitsluiten.

Collectieve verzekering

Via bijvoorbeeld je werk, een vakbond, ouderenbond, de gemeente of een patiëntenvereniging kun je een collectieve zorgverzekering afsluiten. Je krijgt dan korting op de premie van je aanvullende verzekeringen. 

Premie per jaar of per maand betalen

Je kunt kiezen of je de premie voor je zorgverzekering per jaar of per maand wil betalen. Wanneer je per jaar betaalt, krijg je vaak korting.

Eigen risico en eigen bijdrage

De overheid bepaalt wat uit de basisverzekering wordt vergoed. Maar niet alle zorg uit de basisverzekering wordt volledig vergoed. Je betaalt ook eigen risico en soms een eigen bijdrage. Ook kan het zijn dat je moet bijbetalen als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat. Zorg die niet in de basisverzekering zit, betaal je altijd zelf of je sluit hiervoor een aanvullende verzekering af.

Eigen risico

De kosten van bijvoorbeeld behandelingen in het ziekenhuis en medicijnen tellen mee voor je eigen risico. Dat kost je maximaal 385 euro per jaar. Heb je een vrijwillig eigen risico, dan kan dat oplopen tot 885 euro. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Eigen bijdrage

Voor bepaalde zorg geldt ook een eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van de kosten zelf. Bijvoorbeeld voor kraamzorg, bepaalde hulpmiddelen en medicijnen. Het bedrag dat na de eigen bijdrage overblijft, telt ook mee voor je eigen risico.

Niet gecontracteerde zorg

Heb je een naturaverzekering of een combinatie van natura en restitutie en heeft je zorgverlener geen contract met de zorgverzekeraar? Dan kan het zijn dat je (een deel van) de kosten zelf moet betalen. Check bij je zorgverzekeraar of je zorgverlener een contract heeft en als dat niet zo is, welke kosten dan voor jouw rekening komen.

Een restitutieverzekering geeft je recht op vergoeding van zorg, ook bij een zorgverlener die geen contract heeft met je zorgverzekeraar. Dat maakt kiezen voor een niet-gecontracteerde zorgverlener makkelijker. Er is een klein risico op bijbetalen als je zorgverlener extreem hoge kosten rekent.

Zorg in het buitenland

Wanneer je acuut zorg in het buitenland nodig hebt, krijg je de kosten vergoed net zoals in Nederland. Afhankelijk van het land waar je bent, kan het zijn dat je moet bijbetalen. Voor een geplande behandeling in het buitenland zonder spoed, heb je toestemming van je verzekeraar nodig.

Niet verzekerde zorg

Er is ook zorg die je altijd zelf moet betalen. Zoals de (hulp-)middelen die je bij de drogist koopt en meestal ook de tandarts en de fysiotherapeut.

Wegwijzer zorgverzekering kiezen

Ben je 18 jaar of ouder? Dan moet je een zorgverzekering kiezen. Kies je voor het nieuwe aanbod van je zorgverzekeraar, of kies je voor een andere polis? Deze wegwijzer helpt je kiezen.

Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging 2024

Elk jaar maken we een overzicht van verzekeraars die een aanvullende verzekering bieden waaruit ook een vergoeding wordt gegeven voor het  lidmaatschap van een patiëntenvereniging. Het overzicht voor 2024 verwachten we de tweede helft van december klaar te hebben.

In de praktijk gaat het vergoeden van lidmaatschap nog wel eens mis. De zorgverzekeraar wijst bijvoorbeeld de vergoeding af omdat de patiëntenorganisatie waar de verzekerde lid is, niet is aangesloten bij de Patiëntenfederatie. Het kan zijn dat deze patiëntenorganisatie geen rechtstreeks lid is maar wel deel uitmaakt van een patiëntenorganisatie of -koepel die wel rechtstreeks is aangesloten bij de Patiëntenfederatie. Is dat geval behoort de zorgverzekeraar gewoon te vergoeden.

Extra tips voor het kiezen van een zorgpolis

 • Mensen met een aanvullende verzekering kunnen altijd overstappen op een vergelijkbare aanvullende verzekering bij een andere zorgverzekeraar. Dat hebben zorgverzekeraars onderling afgesproken in actieplan Kerngezond. Herinner je (nieuwe) zorgverzekeraar daar zo nodig aan. Die afspraken kun je hier bekijken.

 • Elk jaar maken wij een overzicht van verzekeraars die een aanvullende verzekering bieden waaruit ook lidmaatschap van een patiëntenvereniging wordt vergoed. Het overzicht 2024 verwachten we tweede helft december klaar te hebben.

 • Wil je weten of een zorgverlener een contract heeft met jouw zorgverzekeraar? Vraag het je zorgverzekeraar, of kijk op hun website bij ‘zorgzoeker’ of ‘zorgvinder’.

 • Ben je in behandeling bij een zorgverlener en stopt hun contract met je zorgverzekeraar? Dan mag je in ieder geval je behandeling afmaken.

 • Ervaar je problemen met je zorgverzekeraar bij het overstappen? Weet dat er een speciale klachtcommissie en een ombudsman voor zorgverzekeringen is. De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) is er voor consumenten en zorgverzekeraars.

 • Heb je een naturapolis en wordt je met spoed opgenomen in een ziekenhuis waar je zorgverzekeraar geen contract mee heeft? Dan krijg je die zorg vergoed uit je basisverzekering.

 • Kan je je eigen risico niet betalen? Vraag om een betalingsregeling bij je zorgverzekeraar.

 • Wat kan je doen als je veel zorgkosten hebt? Kijk dan op de site van de Rijksoverheid.nl.

 • Wil je weten wat andere verzekerden van jouw zorgverzekeraar vinden? Of wil je jouw eigen ervaring delen? Ga dan naar de Campagne Zorgverzekeraar waarderen.

 • Een machtiging voor bijvoorbeeld medicijnen, een hulpmiddel, of een persoonsgebonden budget (pgb) mag je meenemen naar je nieuwe zorgverzekering. Als de machtiging afloopt, dan gelden de voorwaarden van de nieuwe zorgverzekering.

 • Heb je een premieachterstand? Dan kun je niet overstappen. Heb je een achterstand met betalen van eigen risico? Dan kan je wel opzeggen. Neem in beide gevallen contact op met je zorgverzekeraar om een betalingsregeling af te spreken.

 • Voor het sluiten van een zorgverzekering heb je deze gegevens nodig:
  • Burgerservice- / of sofinummer
  • Bankrekeningnummer
  • Een geldig woonadres (uittreksel uit de BasisRegistratie Personen - BRP)

Dit doen wij; nieuwsberichten, kamerbrieven en onderzoeken

De Patiëntenfederatie wil bereikbare en betaalbare zorg en hulpmiddelen voor iedereen. Heb je een chronische aandoening of beperking, dan betaal je bijna altijd het eigen risico. En naast je zorgpremie vaak ook eigen bijdragen en zorg die je zelf koopt. Aan die stapeling van zorgkosten moet een einde komen. Ook vinden we het verplicht eigen risico te hoog. En we vinden een vrijwillig eigen risico niet solidair. Daarnaast zien we dat aanvullende verzekeringen steeds minder vergoeden. We roepen politiek en zorgverzekeraars op hier iets aan te doen.

Terechtkunnen bij de zorgverlener van jouw keuze

Vaak lukt het zorgverzekeraars en zorgaanbieders niet om alle contracten op tijd af te sluiten. Dit is voor iedereen vervelend en vooral voor jou als verzekerde. Als je het jaarlijkse polisaanbod krijgt van de zorgverzekeraar, wil je ook weten of je met deze verzekering ook naar zorgaanbieders van jouw keuze kan. Wat ons betreft moet je terechtkunnen bij een zorgverlener als je niet tijdig kon weten dat het contract is geëindigd. Momenteel is dit nog niet geregeld, maar dat is wel nodig. Het belang van kunnen kiezen door patiënten, brengt de Patiëntenfederatie in bij de politiek.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!