Jaarverslag

Over ons

Patiëntenfederatie Nederland maakt zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. Wij geven patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws. Information in English >>

Jaarverslagen en overige stukken

Het meerjarenplan beschrijft de speerpunten van de organisatie tot en met 2022. De speerpunten beschrijven kort het resultaat dat we over drie jaar willen bereiken. Het plan beschrijft de ambities en de doelstellingen voor de komende jaren en de uitwerking daarvan in strategieën en speerpunten. Het betreft de speerpunten van de Patientenfederatie als totaal, dus inclusief de leden, die zich verbinden aan deze gezamenlijke opgave.

Visie2030In 2018 hebben we onze visie voor het jaar 2030 gepresenteerd: Meer mens, minder patiënt! De visie is beschreven in vijf toekomstbeelden. Voor het meerjarenplan hebben we de toekomstbeelden vertaald naar concrete doelstellingen voor het jaar 2022

Veel van de activiteiten zullen geïnitieerd worden door het bureau, maar waar mogelijk steeds in nauwe samenwerking met de leden. Leden hebben daarnaast uiteraard ook hun eigen agenda, waar naar verwachting de geest van onze gezamenlijke visie en doelen in herkenbaar zal zijn.

Dit meerjarenplan is in de algemene ledenvergadering van Patiëntenfederatie Nederland van 26 september 2019 besproken en vastgesteld. Het plan is ontwikkeld door medewerkers van het bureau in nauwe samenspraak met de leden.

> Bekijk hier de speerpunten uit het Meerjarenbeleidsplan 2020-2022
(Als u de pdf opent, kunt u rechts bij de bladwijzers/bij het vlaggetje rechtstreeks naar de onderdelen van dit meerjarenplan.)

In de jaarverslagen van Patiëntenfederatie Nederland vindt u een compleet overzicht van wat er gebeurde in dat jaar en vooral wat we allemaal gedaan hebben.

> Bekijk hier de evaluatie van het Meerjarenbeleidsplan 2017-2019


Jaarverslag 2018


Jaarverslag 2017


Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

 

Overige stukken

Statuten Patiëntenfederatie Nederland

Gedragscode Fondsenwerving 2020 - 2022

Vergoedingen Inzet Ervaringsdeskundigheid 2020 - 2022

Inbreng voor de Contourennota april 2020

Leidraad interactie patiëntenorganisaties met farmaceutische bedrijven

Privacyverklaring

Huishoudelijk Reglement