Volgens ons

Patiëntgeheim

Met het Patiëntgeheim wil de Patiëntenfederatie regelen dat gegevens die in een persoonlijke gezondheidsomgeving staan, goed beschermd zijn. We willen dat mensen zich bewust zijn van hun recht om geen gegevens te verstrekken en dat er risico’s zijn bij het delen van gegevens.

Volgens ons

Wij vinden dat er voor medische gegevens die buiten de medische sfeer opgeslagen worden een wettelijk geregeld Patiëntgeheim moet komen. Patiënten kunnen hun medische data straks bijvoorbeeld verzamelen in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Maar die omgeving is vaak in beheer bij een commerciële partij. En de data die daar worden bewaard vallen niet onder het medisch beroepsgeheim. Een Patiëntgeheim moet vergelijkbaar worden met het medisch beroepsgeheim. Dát beroepsgeheim geldt alleen voor zorgverleners. Terwijl patiënten straks dezelfde gegevens beheren, zonder rechtsbescherming.

PatientgeheimKL

Stappen nodig
Het Patiëntgeheim past in een bredere context. Het verwerken van persoonsgegevens is niet alleen een onderwerp in de zorg. Het past in de maatschappelijke discussie over big data. Er zijn meerdere stappen nodig om te zorgen dat de gegevens die in een persoonlijke gezondheidsomgeving staan, beschermd zijn. Het regelen van een Patiëntgeheim is een van de vele stappen die gezet moeten worden om gegevens beter te beschermen. Aan het Patiëntgeheim is ook gekoppeld dat er meer bewustwording moet ontstaan over de risico’s van het delen van gegevens en het recht om geen gegevens te verstrekken.

Lees onze position paper over het Patiëntgeheim (pdf) >>

Volg de ontwikkelingen 

  • Instanties en organisaties vragen nog steeds om medisch dossier
    PrivacyGegevensInstanties en organisaties vragen nog steeds aan mensen of zij hun medisch dossier willen opvragen en laten zien. Dat blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland. Van de ruim achtduizend mensen die meededen zei bijna een op de vijf (19 procent) dat zij in de afgelopen vijf jaar het eigen medisch dossier hadden opgevraagd op verzoek van een instantie, zorgverlener of (uitkerings-)organisatie. Bij een vergelijkbaar onderzoek in 2014 was dat 16 procent.
  • Lees hier de complete onderzoeksrapportage van de vragenlijst over het opvragen van - gegevens uit - het medisch dossier.
  • In mei 2019 hebben we twee focusgroepen georganiseerd over het onderwerp Medisch dossier opvragen en het concept Patiëntgeheim. Bekijk hier het verslag met de resultaten.
  • Brief aan de Tweede Kamer voor het AO van 9 oktober 2019

  • Op 20 februari 2019 was het VAO Gegevensuitwisseling en gegevensbescherming in de zorg. Rens Raemakers, D66, benoemde nogmaals dat hij blij was met de duidelijke toezegging van de minister dat hij het #Patiëntgeheim zoals voorgesteld door de Patiëntenfederatie betrekt bij de contouren van de nieuwe wetgeving. D66 hecht zeer aan het #patiëntgeheim en deed daarom de oproep aan de minister om dit goed uit te werken.
  • Op 30 januari 2019 is het Patiëntgeheim tijdens het Algemeen Overleg Gegevensuitwisseling en gegevensbescherming in de zorg  ruimschoots aan bod geweest. Verschillende partijen steunen onze oproep om te komen tot een Patiëntgeheim. Minister Bruins staat achter onze oproep om te zorgen dat veilig gebruik van gegevens voor patiënten gegarandeerd is. Hij gaat aan de slag met verdere analyse van het Patiëntgeheim en wil kijken naar wettelijke lancunes. De minister komt in het voorjaar met een inhoudelijke reactie en verkenning van het borgen van het idee. Ook heeft hij aangegeven het belangrijk te vinden dat het bewustzijn onder burgers over privacy vergroot wordt. De minister vindt dat er goede publieksvoorlichting moet komen.
  • Op 24 januari 2019 stuurde wij een brief naar de Tweede Kamer met onze visie op het Patiëntgeheim.
  • Op 21 januari 2019 overhandigden wij onze visie op het Patiëntgeheim aan Minister Bruins.

 

 

Panellid worden

Word nu ook lid van ons panel. Uw mening draagt bij aan een betere zorg. Deelname is gratis en nooit verplicht.

Aanmelden Inloggen

Vragen of klachten?

Neem contact op met het Nationale Zorgnummer. Bel 0900 2356780 (20ct/gesprek) of mail. Wij geven u onafhankelijk advies en betrouwbare informatie.

Zoek op trefwoord of thema in de Kennisbank. De meest uitgebreide Kennisbank van de zorg.

Zoek in de kennisbank