Patiëntenfederatie Nederland

Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. En geeft patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws. Op basis van de ervaringen van mensen zorgen we dat de zorg beter aansluit bij wat mensen vragen. Onze informatie helpt mensen bij het maken van keuzes in de zorg. De Patiëntenfederatie vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties.

Nieuws

Kijk hier voor het actuele nieuws en de standpunten die Patiëntenfederatie Nederland daarover inneemt  om zo met de leden de zorg beter te maken.

  • “De toegankelijkheid van passende zorg voor ouderen staat onder grote druk. Wachtlijsten voor verpleeghuiszorg stijgen. Mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen in acute situaties nergens terecht en de druk op mantelzorgers wordt onevenredig hoog,” zo schrijven de Patiëntenfederatie en MantelzorgNL in een brief aan de Kamer.
  • 34% van de 12.374 deelnemers aan dit onderzoek ervaart de afgelopen jaren een grotendeels negatieve verandering in de bereikbaarheid van de huisarts. Die is moeilijker te bereiken en/of het duurt langer voordat je er terecht kunt.
  • Op 22 maart aanstaande debatteert de Tweede Kamer over het Geneesmiddelenbeleid in Nederland. Als Patiëntenfederatie zijn wij van mening dat patiënten in Nederland altijd moeten kunnen rekenen op passende medicijnen.
Twee mensen aan tafel

Over de zorg

Patiëntenfederatie Nederland maakt je wegwijs in de gezondheidszorg. Maak gebruik van praktische informatie, (keuze)hulpmiddelen en ervaringen van anderen. Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben.

  • Elk jaar maken we een overzicht van verzekeraars die een vergoeding geven voor je lidmaatschap van een patiëntenvereniging. De vergoeding van je lidmaatschap loopt via de aanvullende verzekering.
  • Je werkt en hebt of krijgt een chronische ziekte. Wat nu? Ben je sneller vermoeid dan je collega’s? Kun jij je minder goed concentreren? Waarschijnlijk zoek je manieren om toch te blijven werken als je ziek bent. Wij verzamelen kennis, ervaringen en online hulpmiddelen van patiëntenorganisaties voor mensen met een chronische ziekte die aan het werk willen blijven.
  • De Patiëntenfederatie wil graag jouw ervaringen horen over het kiezen van je zorgverzekering het afgelopen jaar. Daarvoor is een vragenlijst opgesteld. Doe jij mee en vul je hem ook in? Alvast hartelijk dank voor je medewerking!
Christel is buiten in een natuurgebied

Zet je ervaring in

Met jouw stem maakt de Patiëntenfederatie het verschil in de spreekkamer en in het zorgstelstel. Deel zelf ook je ervaringen met de zorg. Zo help je anderen én de zorg vooruit.

Titus is aan het fietsen

Dit doen wij

Patiëntenfederatie Nederland komt op voor alle mensen die zorg nodig hebben. Dat doen wij door zelf beleid te ontwikkelen en dat van andere organisaties en beslissers te beïnvloeden.