Direct naar:

Patiëntenfederatie Nederland

Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. En geeft patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws. Op basis van de ervaringen van mensen zorgen we dat de zorg beter aansluit bij wat mensen vragen. Onze informatie helpt mensen bij het maken van keuzes in de zorg. De Patiëntenfederatie vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties.

Jentje zit aan tafel

Over de zorg

Patiëntenfederatie Nederland maakt je wegwijs in de gezondheidszorg. Maak gebruik van praktische informatie, (keuze)hulpmiddelen en ervaringen van anderen. Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben.

 • Patientenfederatie Nederland vindt dat mensen het recht moeten hebben om te kunnen kiezen voor digitale zorg. Zij moeten kunnen kiezen voor het communicatiekanaal en type zorg dat bij hen past. De weg naar deze hybride zorg hebben we beschreven in een standpunt.
 • Wij staan voor passende zorg die samen met én vanuit het patiëntenperspectief wordt georganiseerd. Dit betekent dat de patiënt als partner in de behandelrelatie daadwerkelijk positie krijgt en op maat wordt ondersteund. Lees meer in ons standpunt hierover.
 • Iedereen ziet dat er grote verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Maar toch hebben die verschillen heel lang geen aandacht gekregen in de gezondheidszorg. Inmiddels maken we de inhaalslag maar we zijn er nog lang niet. Lees de ervaringsverhalen van patiënten en hoe zorgverleners hier in staan.
Christel is buiten in een natuurgebied

Zet je ervaring in

Met jouw stem maakt de Patiëntenfederatie het verschil in de spreekkamer en in het zorgstelstel. Deel zelf ook je ervaringen met de zorg. Zo help je anderen én de zorg vooruit.

Titus is aan het fietsen

Dit doen wij

Patiëntenfederatie Nederland komt op voor alle mensen die zorg nodig hebben. Dat doen wij door zelf beleid te ontwikkelen en dat van andere organisaties en beslissers te beïnvloeden. 

 • Nieuws
  Patiënten-/cliëntenorganisaties, vervoerders en zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt over de kwaliteit van het ziekenvervoer. De ondertekening van het Convenant Richtlijnen Ziekenvervoer is een belangrijke stap in het nakomen van die afspraken. Ondertekenaars zijn NVN, NFK , Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland namens de patiënten-/cliëntenorganisaties, KNV namens de ziekenvervoerders, en Zorgverzekeraars Nederland.
 • Nieuws
  Hoe meten we kwaliteit in de Medisch Specialistische Zorg en hoe betrekken we patiënten – de gebruikers van die zorg – bij het opstellen en beoordelen van kwaliteit? En wat voor soorten kwaliteitsregistraties zijn er en waar moeten ze aan voldoen? Dit soort vragen komt aan bod in een witboek over kwaliteitsregistraties van Patiëntenfederatie Nederland en een tiental aangesloten leden.
 • Nieuws
  De overheid moet het voortouw nemen en met concrete doelstellingen komen bij de inrichting van een nieuw zorglandschap. Daarbij moet vooral worden gekeken naar passende zorg, gerealiseerd vanuit de wens van de patiënt. Als de overheid dat doet hebben de partijen in het veld, zoals patiënten, zorgverleners en verzekeraars een heldere en richtinggevende ambitie voor de uitwerking van een toekomstbestendige zorg.