Direct naar:

Patiëntenfederatie Nederland

Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. En geeft patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws. Op basis van de ervaringen van mensen zorgen we dat de zorg beter aansluit bij wat mensen vragen. Onze informatie helpt mensen bij het maken van keuzes in de zorg. De Patiëntenfederatie vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties.

Jentje zit aan tafel

Over de zorg

Patiëntenfederatie Nederland maakt je wegwijs in de gezondheidszorg. Maak gebruik van praktische informatie, (keuze)hulpmiddelen en ervaringen van anderen. Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben.

 • Patientenfederatie Nederland vindt dat mensen het recht moeten hebben om te kunnen kiezen voor digitale zorg. Zij moeten kunnen kiezen voor het communicatiekanaal en type zorg dat bij hen past. De weg naar deze hybride zorg hebben we beschreven in een standpunt.
 • De Patiëntenfederatie heeft het Integraal Zorgakkoord/ het IZA ondertekend. Veel zorg wordt straks regionaal geregeld en patiënten krijgen hierin meer zeggenschap. Het gaat dan allereerst om de vraag welke zorg nodig is en niet hoe die wordt betaald.
 • Wij staan voor passende zorg die samen met én vanuit het patiëntenperspectief wordt georganiseerd. Dit betekent dat de patiënt als partner in de behandelrelatie daadwerkelijk positie krijgt en op maat wordt ondersteund. Lees meer in ons standpunt hierover.
Christel is buiten in een natuurgebied

Zet je ervaring in

Met jouw stem maakt de Patiëntenfederatie het verschil in de spreekkamer en in het zorgstelstel. Deel zelf ook je ervaringen met de zorg. Zo help je anderen én de zorg vooruit.

Titus is aan het fietsen

Dit doen wij

Patiëntenfederatie Nederland komt op voor alle mensen die zorg nodig hebben. Dat doen wij door zelf beleid te ontwikkelen en dat van andere organisaties en beslissers te beïnvloeden. 

 • Nieuws
  De Patiëntenfederatie heeft vrijdagavond het Integraal Zorgakkoord ondertekend. Veel zorg wordt straks regionaal geregeld en patiënten krijgen hierin meer zeggenschap. Het gaat dan allereerst om de vraag welke zorg nodig is en niet hoe die wordt betaald.
 • Nieuws
  Minister Ernst Kuipers stelt de voorgenomen bezuiniging op medicijnen met een jaar uit. Aan de Tweede Kamer schrijft hij dat het risico van problemen met de beschikbaarheid van medicijnen groter is dan eerder gedacht.
 • Nieuws
  Het PG-subsidiekader waaruit zij steun ontvangen wordt opgehoogd van 21 naar 46 miljoen euro per jaar. Dit doet recht aan de steeds grotere vraag die wordt gesteld aan patiënten en gehandicaptenorganisaties, zowel op het terrein van informatievoorziening, lotgenotencontact als belangenbehartiging.