Patiëntenfederatie Nederland

Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. En geeft patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws. Op basis van de ervaringen van mensen zorgen we dat de zorg beter aansluit bij wat mensen vragen. Onze informatie helpt mensen bij het maken van keuzes in de zorg. De Patiëntenfederatie vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties.

Nieuws

Kijk hier voor het actuele nieuws en de standpunten die Patiëntenfederatie Nederland daarover inneemt om zo met de leden de zorg beter te maken.

  • Van de groep patiënten die de afgelopen twee jaar zorg nodig heeft gehad, heeft 40% in die periode (vormen van) onnodige zorg ervaren. Dat blijkt uit een onderzoek onder het Zorgpanel van Patiëntenfederatie Nederland waar bijna 11.000 patiënten aan deelnamen. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat het voor veel patiënten lastig is om hierover het gesprek met de zorgverlener aan te gaan.
  • Mensen die werken ervaren een betere kwaliteit van leven en gezondheid. Maar het huidige systeem van sociale zekerheid en zorg in Nederland belemmert veel mensen echter om te (blijven) werken. Het is tijd voor verandering. Hierover gingen Tweede Kamerleden op 27 februari in gesprek met mensen uit de achterban van MIND, Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in).
  • Patiëntenfederatie Nederland heeft kennis genomen van het artikel dat vandaag (vrijdag 2 februari 2024) in het Financieel Dagblad is gepubliceerd over ZorgkaartNederland. Bepaalde kritische punten uit het artikel herkennen we zeker en daar werken we hard aan. Tegelijkertijd vinden we het jammer dat het artikel een nogal eenzijdig beeld geeft van het platform en dat een aantal belangrijke feiten en invalshoeken niet zijn meegenomen.
Twee mensen aan tafel

Over de zorg

Patiëntenfederatie Nederland maakt je wegwijs in de gezondheidszorg. Maak gebruik van praktische informatie, (keuze)hulpmiddelen en ervaringen van anderen. Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben.

  • Betere zorg begint bij écht betrekken van patiënten. Om echt patiëntgericht te werken is het belangrijk om doorlopend naar patiënten te luisteren en te zoeken naar hun wensen en behoeftes. Ikzoekeenpatient.nl helpt bij het realiseren van de ambitie van patiëntenverenigingen en de overheid om de zorg patiëntgerichter te maken.
  • Een wilsverklaring is een document waarin staat wat jouw wensen zijn rondom jouw behandeling of levenseinde. Deze verklaring wordt gebruikt als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen. Als je in een coma ligt bijvoorbeeld of als je een zwaar ongeluk krijgt waardoor je niet meer kunt praten of op een andere manier overleggen met je arts. Als je een wilsverklaring hebt en aan anderen laat weten dát je die hebt dan weten zij wat jouw behandelwensen zijn.
  • Als je wilt veranderen van huisarts, dan kun je daar verschillende redenen voor hebben. Je bent verhuisd naar een andere plaats of wijk. Je bent niet tevreden over je huisarts. Of er is een conflict ontstaan tussen jou en je huisarts. Hoe kun je het kiezen van een andere huisarts het beste aanpakken? En hoe zit het met de patiëntenstop door het huisartsentekort?
Christel is buiten in een natuurgebied

Zet je ervaring in

Met jouw stem maakt de Patiëntenfederatie het verschil in de spreekkamer en in het zorgstelstel. Deel zelf ook je ervaringen met de zorg. Zo help je anderen én de zorg vooruit.

Discussie aan tafel

Dit doen wij

Patiëntenfederatie Nederland komt op voor alle mensen die zorg nodig hebben. Dat doen wij door zelf beleid te ontwikkelen en dat van andere organisaties en beslissers te beïnvloeden.