Afschaffen collectiviteitskorting basisverzekering is goed plan

Patiëntenfederatie Nederland is blij met het voornemen van minister Van Ark van Medische Zorg om de collectiviteitskorting op de basiszorgverzekering af te schaffen. De korting die collectieven krijgen wordt namelijk grotendeels betaald uit premiegeld van mensen die niet in een collectief zitten. De Patiëntenfederatie vindt dat oneerlijk en onredelijk.

De federatie ziet wel heil in collectieven als het gaat om aanvullende verzekeringen, bovenop de basisverzekering. Ook patiëntenorganisaties hebben afspraken met zorgverzekeraars over specifieke arrangementen voor hun leden. Die zorginhoudelijke arrangementen moeten behouden blijven, vindt de federatie.

Een korting op de basisverzekering is daarvoor niet nodig. Die korting, zo blijkt nu, wordt onvoldoende gelegitimeerd en draagt niet bij aan een transparante en overzichtelijke polismarkt.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!