Als je niet meer beter wordt; publiekscampagne over palliatieve zorg

Vandaag start het Ministerie van VWS een landelijke publiekscampagne over palliatieve zorg. Dat is hulp en zorg om het leven van mensen die niet meer beter worden en hun naasten zo goed mogelijk te houden. Doel van de campagne is dat patiënten en hun naasten actief nadenken over zorg in de laatste levensfase. Naar verwachting hebben in de toekomst steeds meer mensen palliatieve zorg nodig doordat het aantal ouderen toeneemt en we langer leven. In 2021 overleden 170.000 mensen. Daarvan maakten ruim 106.000 mensen een ziektetraject door waarbij palliatieve zorg een uitkomst had kunnen bieden.

Praten is waardevol

Michiel is één van de gezichten uit de campagne. Hij heeft de ongeneeslijke ziekte ALS en vindt de campagne een goed initiatief. “Na de eerste verschijnselen leven mensen met ALS gemiddeld nog drie tot vijf jaar. Ik maak er het beste van. Palliatieve zorg helpt daarbij. Vooral aan de mentale hulp heb ik veel. Sinds een maand praat ik met een maatschappelijk werker en psycholoog. Alleen én met mijn gezin. Die gesprekken zijn emotioneel, maar heel waardevol. Ze luchten op en geven inzicht. Hoe meer we met elkaar praten over het leven en de dood, hoe meer rust er komt. Dat is goed voor de emoties en gedachten van iedereen.”

man met zelfportret in serre

Wat kan palliatieve zorg betekenen?

Mensen die niet meer beter worden, kunnen naast reguliere zorg gebruikmaken van palliatieve zorg. Die kan ondersteuning bieden bij lichamelijke klachten (bijvoorbeeld pijn of benauwdheid), psychische klachten (bijvoorbeeld somberheid en angst), sociale problemen (problemen met de mensen om je heen en bij het verwerken van veranderingen) en zingevingsvragen (wat vind ik nog belangrijk in het leven?). Hierbij is het doel niet om te genezen, maar om klachten en problemen te voorkomen en om de kwaliteit van leven zoveel mogelijk te behouden.

Onderzoek

Uit gezamenlijk onderzoek van Palliaweb en de Patiëntenfederatie blijkt dat ongeneeslijk zieke mensen vaak niet of niet op tijd gebruikmaken van palliatieve zorg. Bijvoorbeeld doordat ze niet weten wat het is, er niet over praten met hun naasten en zorgverlener en hun keuzes niet of beperkt vastleggen. Deze campagne wil mensen aanmoedigen om met hun naasten én hun zorgverleners stil te staan bij hun wensen en grenzen in hun laatste levensfase.

Over palliatieve zorg

Door op tijd te praten met je naasten én je dokter over wat je wil in je laatste levensfase en over het levenseinde, weten zij beter welke zorg bij jou past. In ons themadossier vind je praktische tips en aandachtspunten die je hierbij kunnen helpen.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!