Bespreken vragen over corona is een morele plicht

In de samenleving is een discussie gaande over kwesties van vaccinatiebereidheid, privacy en veiligheid. Uiteraard speelt dit ook in de zorg. De Patiëntenfederatie is een voorstander van vaccineren, we moedigen het aan. Ook vindt de Patiëntenfederatie dat de zorg altijd veilig moet zijn. 

Uitgangspunten voor gesprek

Omdat zorgverlener en patiënt/cliënt een behandelrelatie hebben, vinden we het een morele plicht om vragen over corona met elkaar te bespreken.

We doen dit op basis van de volgende uitgangspunten:

• Een patiënt/cliënt heeft recht op zorg. Dit los van de vraag of hij/zij gevaccineerd is of niet.
• Patiënten/cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat de zorg goed en veilig is. We benadrukken het belang van beschermende maatregelen bij direct patiëntencontact, als 1,5 m niet gehandhaafd kan worden.
• Patiënten/cliënten hebben het recht om een andere behandelaar te kiezen als het voor hen niet veilig voelt. Dit kun je het beste als eerste met je zorgverlener zelf bespreken. Pas daarna kunnen de zorginstelling en/of eventueel de verzekeraar worden ingeschakeld.
• Ga in alle voorkomende gevallen het gesprek aan over vaccinaties op basis van wederzijds respect.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!