Bouw de brug tussen werk en gezondheid voor beter werk(behoud) bij ziekte

Als werkenden een chronische aandoening hebben of leven met de chronische gevolgen van hun ziekte, komt werk in een ander daglicht te staan. Voor hen is behoud van of terugkeer naar werk lastig. Momenteel heeft een op de drie Nederlanders één of meer (chronische) aandoeningen. In totaal zijn dit 5,3 miljoen mensen. De gezondheidszorg in Nederland is vooral gericht op behandelen en genezen van de aandoening en minder op herstel van functioneren in werk en privé. Werk is nog nauwelijks een onderwerp binnen de spreekkamer. Terwijl werk een belangrijk deel van iemands leven is en ervaren wordt als één van de belangrijkste aspecten van kwaliteit van leven. ,,In de spreekkamer moet de dokter er rekening mee houden dat mensen een baan hebben”, zegt directeur Dianda Veldman van Patiëntenfederatie Nederland.

Tijd om door te pakken

De Nederlandse overheid heeft de afgelopen jaren diverse stappen gezet, maar toch constateren de Samenwerkende Organisaties Arbeid & Gezondheid; voor werkbehoud bij ziekte dat dit niet heeft geleid tot daadwerkelijke verbetering van de arbeidsparticipatie van mensen met een (chronische) aandoening of gevolgen daarvan.
Morgen bieden de organisaties (Patiëntenfederatie Nederland, Long Alliantie Nederland, Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties en de Vereniging voor mensen met Constitutioneel Eczeem) een manifest aan bij de Kamercommissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en die van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De organisaties willen dat er integraal beleid moet komen waardoor mensen in staat worden gesteld om binnen hun mogelijkheden, wensen en behoeften op verantwoorde wijze te kunnen (blijven) werken.

Actiepunten uit het manifest

In het manifest zijn knelpunten in kaart gebracht en worden drie actiepunten benoemd die bijdragen aan integraal beleid om de kloof tussen gezondheid en werk te overbruggen.
Allereerst is een interdepartementaal actieprogramma vanuit de ministeries SZW en VWS nodig om duurzaam en integraal overheidsbeleid te kunnen ontwikkelen. Werk is nu nauwelijks een onderwerp binnen de spreekkamer. Dit moet veranderen en daarom luidt het tweede actiepunt: maak van werk een behandeldoel door werk vanaf diagnose op te nemen in het zorg- en behandeltraject. Tot slot dient arbocuratieve zorg binnen de zorgverzekeringswet gefinancierd te worden.

Het is tijd om nu door te pakken en in te zetten op integraal beleid voor betere arbeidsgerelateerde zorg voor optimaal arbeidsmarktperspectief van mensen die leven met (de gevolgen van) een ziekte of aandoening.
De Samenwerkende Organisaties Arbeid & Gezondheid; voor werkbehoud bij ziekte hopen met de Kamerleden hier aankomende periode invulling aan te geven.

Het position paper is tot stand gekomen door samenwerking tussen Patiëntenfederatie Nederland, Long Alliantie Nederland, Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties en de Vereniging voor mensen met Constitutioneel Eczeem.

Bouw de brug tussen werk en gezondheid voor beter werk(behoud) bij ziekte
Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!