Direct naar:

Brede zorgcoalitie werkt aan meer eigen regie over gezondheid

Mensen willen meer sturing geven aan hun eigen gezondheid en zorg. Inzicht in hun eigen gezondheidsgegevens is daarvoor essentieel. Mensen zien dan zelf hoe hun gezondheid zich ontwikkelt. En hoeven niet bij elke behandelaar opnieuw hun hele medische verleden te vertellen. Een brede coalitie in de zorg, waaronder de koepels van huisartsen, ziekenhuizen, apothekers, zorgverzekeraars, patiënten en de overheid gaat dit mogelijk maken. Patiëntenfederatie NPCF coördineert het programma ‘Meer regie over gezondheid’ dat net van start is gegaan.

Directeur-bestuurder Dianda Veldman “Alle betrokken partijen zien dat inzicht in de eigen gegevens nodig is om mensen meer regie over hun gezondheid te geven. Iedereen moet gemakkelijk online zijn eigen gezondheidsinformatie kunnen verzamelen. Mensen moeten zelf informatie kunnen toevoegen en zelf kunnen bepalen met wie zij deze informatie delen. Komend jaar gaan we volle vaart vooruit om dit mogelijk te maken.”

Er worden al diverse producten in het land aangeboden, waarmee mensen (delen van) hun gezondheidsinformatie in kunnen zien. Meestal zijn deze ontwikkeld op initiatief van zorgaanbieders of ICT-leveranciers. Maar het veilig bundelen en delen van informatie in deze persoonlijke gezondheidsdossiers (PGD’s) is ingewikkeld en nu nog beperkt mogelijk. De zorgcoalitie streeft naar online omgevingen die van de patiënt zelf zijn. En waar informatie uit allerlei bronnen aan gekoppeld kan worden. De komende tijd stelt het programma noodzakelijke randvoorwaarden vast die dit mogelijk maken.

In het programma wordt in 2016 uitgewerkt welke afspraken, standaarden en basiseisen er nodig zijn voor het gebruiksvriendelijk, veilig en betrouwbaar uitwisselen van gezondheidsinformatie. Ook wordt in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn om de ontwikkeling en het gebruik van online gezondheidsomgevingen te financieren. En welke functies er minimaal nodig zijn om eigen gegevens in te zien en te delen.

Met behulp van de door het programma ontwikkelde randvoorwaarden en basiseisen kunnen leveranciers en zorgverleners verder gaan met ontwikkelen. Zo heeft straks iedereen die wil, toegang tot zijn eigen digitale gezondheidsoverzicht. Een overzicht dat voor iedereen even veilig, toegankelijk en begrijpelijk is.

> Kijk hier voor een overzicht van alle partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van het programma.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!