Digitale zorg: er kan veel meer dan patiënten nu weten en gebruiken

Digitale zorg, of eHealth, biedt heel veel mogelijkheden voor patiënten, maar wordt nog steeds te weinig gebruikt. Dat blijkt uit de eHealth monitor van Nictiz en Nivel.

Beide organisaties vinden dat er patiënt-ambassadeurs moeten komen: actieve gebruikers van digitale zorg die andere patiënten enthousiast moeten maken. En de mogelijkheden van eHealth moeten veel actiever worden uitgedragen. Via persoonlijke boodschappen voor patiënten, nieuwsbrieven of spotjes.

Daar ligt een rol voor zorgaanbieders én patiëntenorganisaties. Die moeten actief wijzen op de mogelijkheden van eHealth. “Denk daarbij ook aan MedMij en het gebruik van de Digitale Zorggids”, zegt directeur Dianda Veldman van Patiëntenfederatie Nederland. “Wij horen van mensen die eHealth gebruiken dat ze er blij mee zijn. Maar nog te weinig patiënten worden door hun zorgverleners op de hoogte gebracht van de mogelijkheden van digitale zorg.”

Nog veel onbekend 
Dat blijkt ook uit de monitor. Er is nog steeds veel onbekendheid en onduidelijkheid: zorggebruikers zijn vaak niet op de hoogte van het aanbod en de mogelijkheden bij hun zorgverleners. Maar weinig geven aan dat hun zorgverlener hen wijst op de mogelijkheden.

Zorggebruikers en zorgverleners die ervaring hebben met eHealth zijn positiever dan diegene die de toepassing (nog) niet hebben gebruikt. Het opdoen van ervaring kan dus bijdragen aan het ervaren van meerwaarde.

Tegelijk is er een langzame groei van ziekenhuisportalen. De meerderheid van de groep zorggebruikers die inzage in medische gegevens heeft, vindt dit nuttig. Het biedt meer inzicht en medische gegevens zijn beter te controleren. 

Vier op de tien artsen die dit nu niet aanbieden, willen de mogelijkheid tot online inzage in het medicatieoverzicht wel geven.

Meer mensen meten zelf
Het gebruik van eHealth neemt wel langzaam toe. Steeds meer chronisch zieken meten zelf gezondheidswaarden. Van de chronisch zieken maakt 4% gebruik van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Bijna een kwart geeft aan dit wel te willen gebruiken.

Wat beter kan
Zorgverleners vinden dat er kansen liggen voor verbetering van medicatieveiligheid via eHealth, bijvoorbeeld: ruim 80% van de verpleegkundigen in de ouderenzorg en ziekenhuiszorg geeft aan digitale dubbele medicatiecontrole noodzakelijk of wenselijk te vinden. Het gebruik hiervan ligt, met respectievelijk 23%-31%, beduidend lager.

Begin met de koplopers
Dianda Veldman: “Er is nog een wereld te winnen. Laten we beginnen met de koplopers, de mensen die het nut van eHealth inzien. Dan wordt de rest vanzelf ook wel enthousiast. Wij kunnen zelf ook het nodige doen. Zo gaan wij in de eHealth-week samen met andere patiëntenkoepels extra aandacht vragen voor patiëntenparticipatie in de zorg. Wat is het en hoe doe je dat. Want uiteindelijk moeten we samen de zorg beter maken.”

> Ga hier naar de eHealth Monitor

> Ga hier naar MedMij

> Ga hier naar Digitale Zorggids


Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!