Dringend beroep op Tweede Kamer

Doe iets aan de opeenstapeling van zorgkosten en eigen bijdragen.

Vijf patiëntenorganisaties doen een dringend beroep op de Tweede Kamer om een einde te maken aan de opeenstapeling van zorgkosten en eigen bijdragen die chronisch zieken, mensen met een beperking of psychische aandoening moeten betalen.

Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo, Mind en Mezzo vragen vereenvoudiging, maximering en verlaging van alle eigen betalingen voor deze groepen.

De Kamer vergadert vanavond over de stapeling van kosten. De vijf organisaties willen dat er een maximum komt aan wat mensen moeten bijbetalen. Ook willen ze een verlaging van het eigen risico voor de zorgverzekering. “De zorgkosten blijven zich opstapelen”, aldus een brief aan de Kamer. Tussen 2011 en 2016 zijn de zorgkosten voor mensen met een beperking bijvoorbeeld verdubbeld.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!