Eerste MedMij-labels uitgereikt

Onder toeziend oog van minister Bruno Bruins van medische zorg hebben de eerste twee persoonlijke gezondheidsomgevingen een MedMij-label gekregen. Het label bevestigt dat deze twee gezondheidsomgevingen (PGO’s) voldoen aan alle afspraken over gegevensuitwisseling die zijn vastgelegd in het MedMij Afsprakenstelsel. Dit is een eerste stap naar eigen regie over gezondheid.

Drimpy en Ivido zijn de namen van de eerste twee MedMij-bestendige PGO’s. De deelnemersovereenkomsten voor de gezondheidsomgevingen werden getekend door de voorzitter van de Stichting MedMij, Ronald Gorter. Minister Bruno Bruins en directeur Dianda Veldman van Patiëntenfederatie Nederland waren op 16 april 2019 bij de uitreiking. MedMij is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland.


 

Zeventig leveranciers willen MedMij-label ontvangen

Vorig jaar publiceerde MedMij het MedMij Afsprakenstelsel. Ook werd de impulsfinanciering vanuit het Ministerie van VWS gelanceerd. Meer dan zeventig ICT-leveranciers meldden zich vervolgens als kandidaat-deelnemer van MedMij. Deze leveranciers willen uiteindelijk het MedMij-label voor hun PGO ontvangen. Het label verzekert de PGO-gebruiker dat zijn gezondheidsgegevens veilig en betrouwbaar uitgewisseld kunnen worden. Ook weet de gebruiker dat de PGO-leverancier voldoet aan de eisen die MedMij stelt.

Per 2020 elektronisch afschrift medische gegevens

Per medio 2020 moet iedereen kunnen beschikken over een elektronisch afschrift van de eigen medische gegevens. Een PGO kan daarbij helpen. Dit is een app of website die door patiënten en (zorg)gebruikers worden gebruikt om gezondheidsgegevens te verzamelen, beheren en delen. Met de PGO kan een gebruiker zijn eigen medische dossier bij behandelaars ophalen en toevoegen aan de PGO. Ook kan de gebruiker zelf gegevens toevoegen, zoals thuismetingen en gegevens uit gezondheidsapps, en deze delen met de behandelaar. Zo creëert de gebruiker een compleet overzicht rondom zijn ziekte en gezondheid. Dankzij een PGO is hij meer betrokken bij zijn behandeling en kan hij makkelijker overwogen beslissingen maken.

Nog geen gegevensuitwisseling tussen behandelaar en gebruiker

Om gegevens met de behandelaar op te halen en te delen, moeten de informatiesystemen van de behandelaar ook het MedMij-label hebben. De ICT-leveranciers van zorgaanbieders moeten dus ook MedMij-deelnemer worden en hun systemen geschikt maken voor de gegevensuitwisseling met patiënten.

Momenteel zijn er nog geen ICT-leveranciers van zorgaanbieders die het MedMij-label hebben. Gegevens uitwisselen op de MedMij-manier kan daarom nog niet. Naar verwachting ontvangen in de loop van dit jaar meer PGO’s en ICT-systemen van zorgaanbieders het MedMij-label. In het begin zullen er daarom weinig medische gegevens voor PGO’s beschikbaar zijn. In de komende jaren zal dat toenemen, omdat het wettelijk verplicht is om medische gegevens van zorgaanbieders digitaal te kunnen delen met hun patiënten. Ook zijn sommige gegevens nog niet beschikbaar, omdat de informatiestandaarden nog in ontwikkeling zijn.

> Lees hier het hele nieuwsbericht van MedMij
> Lees hier meer over PGO’s
> Bekijk hier welke PGO’s een MedMij-label hebben

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!