Geef burger en patiënt stem bij veranderingen in zorglandschap

Inwoners en patiënten moeten een stem krijgen bij grote veranderingen in de zorg in hun regio. Sinds enkele jaren worden besluiten over zorg steeds vaker genomen in regionaal verband, maar de meest betrokkenen, de inwoners, worden het minst gehoord. Dat moet veranderen. Alle belanghebbenden bij veranderingen moeten worden gehoord en kunnen meebeslissen over veranderingen. Dat schrijven Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en KBO-PCOB in een brief aan de Tweede Kamer. Die spreekt volgende week over het medisch zorglandschap.

In de brief stellen de drie organisaties dat de minister wil dat 'alle belanghebbenden, onder wie inwoners, goed worden geïnformeerd en dat ze hun mening kunnen laten horen, voordat de definitieve besluitvorming over een eventuele sluiting van het aanbod aan acute zorg plaatsheeft.'
Ze schrijven: 'We vinden dit een goede eerste stap. Maar we moedigen de minister aan om zich niet te beperken tot de acute zorg én burgers ook daadwerkelijke (mede)beslissingsbevoegdheid te geven.'

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!