Het belang van goede zorg dichtbij mensen

De eerstelijnszorg heeft een centrale plaats in gezondheidszorg in Nederland. Dat moet zo blijven, vindt Patiëntenfederatie Nederland. Deze zorg is dichtbij de mensen en laagdrempelig. En de eerstelijnszorg is van groot belang om ook in de toekomst goede zorg te kunnen blijven bieden aan wie dat nodig heeft.

Samenwerken, Transparantie, Innovatie (zoals gebruik maken van ict en persoonlijke gezondheidsomgevingen) en Patiëntervaringen, samengevat als STIP, zijn voor de Patiëntenfederatie de sleutelwoorden als het gaat om de eerstelijnszorg. Zorg dichtbij als het kan, verder weg als het moet.

Daarbij is het nodig dat alle betrokkenen in de eerste lijn, zoals huisarts, wijkverpleegkundige, apotheker en fysiotherapeut nauw samenwerken, gegevens veilig uitwisselen en elkaar op de hoogte houden van wat ze doen met iemand die zorg krijgt.

Dat stelt Patiëntenfederatie Nederland in een visienotitie over zorg dichtbij, de eerstelijnszorg.

Zorg staat onder druk
De Patiëntenfederatie constateert dat de zorg onder druk komt te staan. Want het aantal mensen met een of meer chronische aandoening(en) stijgt en de bevolking vergrijst. Mensen blijven langer zelfstandig wonen, en medisch kan er steeds meer.


Persoonsgericht
Goede eerstelijnszorg, is zorg die naadloos aansluit op de wisselende zorgvragen en -wensen van mensen. Ze is persoonsgericht; de patiënt kan het zelf regelen. De zorg is transparant over het aanbod, de kwaliteit en de kosten. Patiëntervaringen dragen bij aan die openheid. Zorgverleners uit de eerste lijn zijn goed op de hoogte van andere domeinen en kunnen daar snel mee schakelen. Denk aan tweedelijnszorg, welzijnswerk, vrijwilligers, (sport)clubs en culturele en levensbeschouwelijke organisaties.

Gebruik patiëntervaringen
De ervaringen van patiënten zijn onmisbaar als de zorg beter moet worden gemaakt. ZorgkaartNederland kan een rol spelen, net als het programma Mijn kwaliteit van Leven. Ook projecten als 3goedevragen in de speekkamer dragen bij aan kwaliteitsverbetering in de zorg. De patiënt is de ervaringsdeskundige bij uitstek. Hij is ook de enige die alle schakels in de zorg tegenkomt op zijn patiëntroute. Die ervaringen van patiënten kunnen worden gebruikt om de zorg nog beter te maken, om te laten zien waar het niet goed gaat, aldus Patiëntenfederatie Nederland.

Samenwerken met patiënt
De patiënt is de centrale factor in de eerstelijnszorg. Gezondheid is voor de Patiëntenfederatie meer dan fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden. Ook de kwaliteit van leven en het dagelijkse functioneren, de omgang met anderen en spiritualiteit spelen een rol.

Om dat allemaal ook voor de toekomst te kunnen waarmaken, moeten patiëntenorganisaties, zorgverleners, zorgverzekeraars, lokale, regionale, landelijke overheden en de politiek de handen ineen slaan om samen de zorg beter te maken. Zorggeld moet de patiënt volgen. Dat maakt het gemakkelijker om binnen de eerste lijn door te verwijzen.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!