Hoger beroep over waardering ZorgkaartNederland

De rechtbank in Zwolle deed in oktober 2019 uitspraak over een aantal onderdelen van ZorgkaartNederland. Dat was nadat een arts ZorgkaartNederland had verzocht een negatieve waardering weg te halen, haar persoonsgegevens van het platform te verwijderen en haar te informeren wie de betreffende waardering had geplaatst.

De uitspraak is op diverse punten een steun in de rug voor Patientenfederatie Nederland. Zo concludeert de rechtbank dat ZorgkaartNederland het recht heeft de gegevens van een medisch specialist op haar site te vermelden. Ook heeft de rechter geoordeeld dat de identiteit van de patiënt die de waardering plaatste niet zomaar aan de zorgverlener in kwestie hoeft te worden prijsgegeven.

Maar de rechtbank oordeelde ook dat deze ene waardering niet in overeenstemming was met de gedragscode van ZorgkaartNederland en daarom niet op het platform geplaatst had mogen worden. De motivatie van de rechter met betrekking tot dit onderdeel biedt de Patientenfederatie onvoldoende duidelijkheid.

Met het hoger beroep hoopt de Patientenfederatie helder te krijgen welke afwegingen er gemaakt moeten worden om te kunnen beslissen of een waardering op ZorgkaartNederland mag worden geplaatst.  

Gedragscode

Waarderingen op ZorgkaartNederland worden voor plaatsing getoetst aan een gedragscode. De rechter stelt dat de gedragscode van ZorgkaartNederland, mits strikt nageleefd, voldoende waarborgen biedt om te voorkomen dat er ongefundeerde en beschadigende waarderingen worden geplaatst.

In het geval van de arts die de rechtszaak aanspande, oordeelde de rechter dat de plaatsing van die waardering niet rechtmatig was. De argumenten die de rechter hiervoor aanvoert zijn voor de Patiëntenfederatie onvoldoende eenduidig te interpreteren. De Patientenfederatie wil graag dat ZorgkaartNederland met behulp van de gedragscode zo veel mogelijk keuze-informatie biedt voor patiënten en tegelijkertijd een veilig platform is voor zorgaanbieders. En wil daarom nadere uitleg van de rechter.

Uitspraak rechtbank Zwolle oktober 2019

Naast de uitspraak over de waardering concludeerde de rechtbank dat ZorgkaartNederland het recht heeft om de gegevens van een medisch specialist op haar site te vermelden. De doelstelling van ZorgkaartNederland – het bevorderen van de vindbaarheid van het zorgaanbod en het bieden van kwalitatieve keuze-informatie voor patiënten – is gerechtvaardigd en niet in strijd met de AVG.

De rechter ziet de verwerking van persoonsgegevens van de arts als noodzakelijk, omdat zonder de gebruikte gegevens – naam, specialisme, werkgever, geslacht – een goede vergelijking niet mogelijk is. De rechter oordeelde dat het belang van de medisch specialist op bescherming van haar persoonlijke levenssfeer minder zwaar weegt dan het belang van de Patiëntenfederatie om de arts op de waarderingssite te zetten.

Het verzoek van de arts om inzicht te krijgen in de gegevens van de inzender van de waardering, heeft de rechter niet toegekend. ZorgkaartNederland hoeft dus niet de anonimiteit van de patiënt op te heffen.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!