Huisarts loopt nog niet warm voor persoonlijke gezondheidsomgeving

Digitale zorg wordt steeds meer onderdeel van de gewone zorg en patiënten weten hun weg beter te vinden op internet als ze informatie zoeken over ziekte en behandeling. Maar de digitale zorg stagneert als het gaat om directe toepassingen ervan, zoals telemonitoring waarbij de patiënt aan huis zijn gegevens meet en invoert. En dat terwijl deze vorm van digitale zorg zeer patiëntvriendelijk is, want ze hoeven minder vaak naar het ziekenhuis. Dat blijkt uit de jaarlijkse e-health monitor van Nictiz.

Online inzien
Het onderzoek laat zien dat steeds meer zorgverleners en instellingen aan patiënten de mogelijkheid bieden om hun medische gegevens online in te zien, maar dat er nog weinig gebruik van wordt gemaakt. Dat bleek eerder ook al uit onderzoek van de Patiëntenfederatie: patienten willen wel de mogelijkheid van online inzage, maar gebruiken het dan toch vaak (nog) niet.
Vooral mensen met een chronische aandoening zijn koploper in het gebruik van online inzage, of een persoonlijke gezondheidsomgeving. Veel zorggebruikers verwachten dat online inzage bijdraagt aan een beter overzicht van de zorg en betere informatie over de gezondheid en behandeling. Het is dan ook belangrijk dat zorgverleners dit actief bij patiënten onder de aandacht brengen.

Huisarts wacht af
Uit de monitor blijkt dat de meeste verpleegkundigen en medisch specialisten toejuichen als patiënten hun gegevens online kunnen inzien. Maar huisartsen zijn meer terughoudend. Zij denken dat mensen moeite hebben om de informatie te beoordelen en zijn overigens ook bang dat patiënten niet altijd even veilig met hun gegevens omgaan.

Directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie noemt dit 'koudwatervrees'. Zij zegt: “Wij werken er met veel andere partijen aan om mensen bewust te maken van de voordelen van een persoonlijke gezondheidsomgeving. Iedereen die dat wil moet een pgo kunnen krijgen en gebruiken.”

Onbekendheid
Voor het zover is, moet er wel nog heel wat water door Rijn. Uit de monitor blijkt dat 61 tot 71 procent van de verpleegkundigen en 76 procent van de mensen met een chronische aandoening nog nooit van een pgo heeft gehoord. Veldman: “Maar een kwart dus wel. Wij gaan er nu hard aan trekken om die bewustwording te vergroten.”

Uit de monitor: Er is nog veel onbekendheid onder zorggebruikers over hun wettelijke rechten wat betreft (online) inzage in hun patiëntendossier, hun mogelijkheden betreffende zelfregie en zelfmanagement en de meerwaarde van e-health toepassingen zoals online inzage - en op termijn ook een pgo. Ook met betrekking tot het veilig omgaan met medische gegevens ligt een belangrijke taak voor overheid, belangengroepen en zorgverleners om zorggebruikers bewust te maken van de risico’s van het delen van het dossier met derden. Bij het leren, gaan en blijven gebruiken van online inzage hebben veel zorggebruikers nog hulp en ondersteuning nodig.

Dianda Veldman: “Daar zijn we met MedMij hard mee bezig. En we werken ook aan een Patiëntgeheim, dat veel bezwaren tegen onveiligheid van gegevens kan ondervangen. Daar gaan we komende tijd mee door, zoals we ook met andere partijen werken aan vergroting van digitale vaardigheden van patiënten en andere zorggebruikers.

> Bekijk hier de eHealth-monitor 2018

> Bekijk hier ons thema over persoonlijke gezondheidsomgevingen

> Bekijk hier ons thema over digitale zorg


Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!