Inspectie zet UMC Utrecht onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg zet het Universitair Medisch Centrum Utrecht voor een periode van maximaal zes maanden onder verscherpt toezicht. Dat is een gevolg van de grote problemen op de KNO-afdeling, waarbij de veiligheid van patiënten in gevaar kwam.

Directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie noemt het besluit verstandig. “Het gaat hier wel om de patiëntveiligheid. Het is goed dat de inspectie erop toeziet dat er snel verbeteringen komen op de afdeling. Patiënten moeten het gevoel hebben dat ze zich geen zorgen hoeven te maken als ze daar moeten worden geopereerd. Dat is nu niet het geval.”

De inspectie had het toezicht op het UMC Utrecht vorig jaar al geïntensiveerd. Nu is besloten tot nog strenger toezicht. De aanleiding daarvoor is volgens de inspectie 'het handelen van de raad van bestuur in de afgelopen periode en met name de communicatie van het ziekenhuis richting de inspectie rond de werkhervatting van een arts die sinds november was vrijgesteld van directe patiëntenzorg.'

De arts is in maart weer op de polikliniek gaan werken, zonder dat het ziekenhuis daar ruchtbaarheid aan gaf. Later bleek dat hij ook weer ging opereren. Daar zei Dianda Veldman toen van: 'Ik kan me heel goed voorstellen dat patiënten zich zorgen maken over hun veiligheid. Wij vinden dat het ziekenhuis duidelijk moet maken waarom de dokter weer aan het werk is en waarom niet eerst de resultaten van het onderzoek worden afgewacht. Wat is de reden voor het ziekenhuis om de dokter weer aan het werk te zetten? En kan het ziekenhuis de patiëntveiligheid garanderen? Wij vinden bovendien dat patiënten die dat willen toegang moeten krijgen tot een andere kno-arts.'

Na alle commotie besloot het ziekenhuis vervolgens dat de dokter toch nog niet aan het werk mocht. De inspectie wil van de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht elke maand een rapportage over de voortgang van het verbetertraject op de KNO-afdeling en op de afdeling Hoofd-Hals Chirurgische Oncologie.

> Zie ook 'Kan UMC Utrecht de patiëntveiligheid garanderen?'

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!