Je hoort tot een risicogroep en zoekt goede informatie over het coronavirus

UPDATE - We passen deze pagina telkens aan wanneer dat nodig is. Zo krijg je steeds de meest actuele informatie van onze leden die op deze pagina staan.

Corona virus
Gerd Altmann

Kwetsbare kankerpatiënten

Bezoek verpleeghuis

In de brief van 24 juni 2020 heeft minister Hugo de Jonge laten weten dat als er geen coronabesmettingen zijn op een verpleeghuislocatie er op voorhand geen beperkingen meer gelden voor het ontvangen van bezoek. Dit geldt zowel voor het aantal bezoekers als de frequentie van bezoek. Ook zijn bewoners vrij om naar buiten te gaan als zij dat wensen.

Verder schrijft de minister dat het mogelijk maken van bezoek in goed overleg binnen de instelling plaats dient te vinden en praktisch uitvoerbaar moet zijn. Net zoals de afgelopen maanden het geval was, blijft de minister hierover in gesprek met de sector.

Mondkapjes in het openbaar vervoer

Deze eenvoudige video legt uit hoe je mondkapjes gebruikt in het openbaar vervoer. De video is door taalambassadeurs van Stichting ABC getest op begrijpelijkheid. 

Omgaan met de maatregelen

Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers is sinds 29 april aangepast. Vanaf nu geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door 1 of 2 vaste personen met enige regelmaat worden bezocht.

Er is nu een boekje dat ernstig zieke patiënten en hun naasten wil helpen om in deze tijd 'mee te leven op afstand' en toch menswaardig afscheid te nemen, als het zover komt. Het boekje is in eerste instantie bedoeld voor mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen met een slechte prognose, maar kan ook voor anderen bruikbaar zijn.

Informatie over het coronavirus

Er is erg veel informatie over het coronavirus te vinden. Maar waar kun je met vragen terecht als het over jouw situatie gaat?
Hoe gaat het nu en straks bijvoorbeeld met de levering van je medicijnen? Of specifieke hulpmiddelen? Waarmee kan je omgeving jou helpen en hoe? Wat zijn de gevolgen van dit alles voor je partner, je gezin of je kinderen?

Dat zijn vragen waarop de antwoorden voor iedereen verschillend kunnen zijn. We hebben hier een pagina samengesteld met allerlei specifieke informatie van onze leden.

Patiëntenorganisaties

Voor patiënten met een specifieke aandoening is informatie over het coronavirus beschikbaar bij de betreffende patiëntenvereniging.
Bekijk de lijst en wellicht staat de (patiënten-)organisatie erbij die jou kan helpen en die je de informatie kan geven die jij zoekt.

Hieronder staat informatie van enkele (patiënten-)verenigingen:

Nationale Zorgnummer

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen of klachten over de zorg? Neem contact op met het Nationale Zorgnummer. Stuur een e-mail of bel 0900 23 56 780 (20 cent per gesprek). Bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 09:00 - 13:00 uur.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!